تغذیه و احتیاجات غذائی اطفال

یکی از عادات مهم غذائی در دروان شیرخوارگی مدت شیر دادن و تاریخ شروع غذاهای اضافی به اطفال مقدار و نوع آنها و بالاخره نوع و مقدار غذاهای جانشین‌شونده شیر است زیرا شیر مادر به‌ عللی ممکن است برای مصرف کودک وجود نداشته باشد.

بسیاری از عادات بین مادران وجود دارد که با تغذیه کودک ارتباط پیدا می‌کند مثلاً بعضی از غذاها را برای کودک نامناسب می‌دانند که وقتی کودکی مبتلا به اسهال یا استفراغ می‌شود مادران کودکان خود را در رژیم سختی قرار داده از دادن هر نوع غذا و مایعات به کودک خودداری می‌کنند. حتی اگر بعضی از مایعات به‌صورت سرم تزریقی به‌وسیله طبیب تجویز گردد از مصرف آن خودداری می‌نمایند.
اغلب مادران معتقد هستند اگر به کودکی که اسهال و استفراغ دارد آب بدهند اسهال او شدت می‌یابد و او را در حالت عطش نگه می‌دارند در حالی‌که واقعیت غیر از این است و در اینگونه موارد باید به مادران یاد داد که رساندن آب و سایر مایعات برای کودک اجباری است. سرم‌های ساخته شده و یا املاحی که به آب اضافه می‌کنند بهترین مایعات هستند که در اینگونه موارد به‌کار می‌روند.
مصرف آب میوه به شرط اینکه میوه و وسایل آب میوه‌گیری قبلاً کاملاً با آب و مواد پاک‌کنندهٔ ظروف شسته و اگر ممکن باشد با آب‌جوش بشویند مفید خواهد بود. در غیر این‌صورت ممکن است آب میوه به میکروب‌ها آلوده شده و پس از مصرف عفونت‌ دستگاه هاضمه طفل را شدت دهند.
در بعضی از دهات ایران رسم بر این است که آب میوه از قبیل هندوانه را می‌جوشانند و پس از سرد شدن به کودک می‌دهند البته با این عمل تا حدود زیادی از آلودگی‌های مجدد طفل جلوگیری می‌کنند اگرچه مقداری از ویتامین (C) آب میوه هم از بین رفته است.

ویرایش و تلخیص:آکاایران