توصیه‌هایی برای کودک ایرادگیر در غذاخوردن

▪ خودتان با خوردن غذاهای سالم گوناگون سرمشقی برای کودک‌تان به دست دهید.
▪ غذاهایی را طوری درست کنید که جذاب باشند. بشقاب کودک‌تان را با غذاهای خوش‌رنگ با قوام‌های متفاوت پر کنید.
▪ اگر کودک‌تان گرسنه نیست، او را به خوردن غذا وادار نکنید. هنگامی که کودک به قدر کافی گرسنه شود، غذا خواهد خورد.
▪ از پیشنهاد کردن شیرینی‌جات به کودک‌تان پرهیز کنید. به جای آن از میوه‌ها، سبزی‌ها و غلات کامل استفاده کنید.
غذا خوردن سالم را به صورت یک سنت درآورید.
▪ در ابتدا با در اختیار قرار دادن مجموعه‌ای از غذاهای بچه، از هنگامی که کودکتان شش ماهه شد، آغاز کنید.

همشهری آنلاین
ویرایش و تلخیص:آکاایران