چطور شیر مادر را می‌توان ذخیره کرد؟

▪ شیر مادر را می‌توان برای دو تا سه روز در یخچال نگهداری کرد، به شرطی که درجه حرارت یخچال بین ۰ تا ۳.۹ درجه سانتی گراد باشد.
▪ شیر مادر را می‌توان در اغلب فریزرها به صورت یخ‌زده برای سه تا چهار ماه نگهداری کرد، به شرطی که درجه حرات در حد ۱۸ درجه سانتی‌گراد زیر صفر باشد. اما این مدت ممکن است بر اساس نوع فریزر متفاوت باشد.
▪ همیشه شیرمادر را در بطری‌های استریل که سر پیچ دارند، در کیسه‌های پرستاری استریل‌شده، یا در فنجان‌های پلاستیکی سخت دردار بدون درز نگهداری کنید. همیشه با برچسب روی بطری‌ها زمان دوشیده‌‌شدن شیر را ثبت کنید.
▪ شیر به صورت ذوب‌نشده برای بیش از ۲۴ ساعت در یخچال نگه ندارید، اما هرگز شیری را که ذوب نشده است،‌ دوباره منجمد نکنید.

همشهری آنلاین
ویرایش و تلخیص:آکاایران