چگونگی غذا خوردن وکودکان

چگونگی غذا خوردن وکودکان باید توجه کودکان را در هنگام غذا خوردن به شیوه درست غذا خوردن جلب کرد. تند غذا نخوردن ، با تأنی و لذت خوردن ، به اندازه کافی جویدن و به اصطلاح مزه مزه کردن غذا ، عادتهای مناسب خوردن هستند.

● با دیگران خوردن :
در گذشته ها بافت سنتی خانواده که غالباً حضور چند خانواده با هم و در یک خانه را سبب می شود ، سفره های بزرگ و رنگین در ایجاد عادت خوب در جمع و با دیگران خوردن بسیار مؤثر بود . کودکان می آموختند به سفره احترام بگذارند و همگی دور هم جمع بشوند ، با هم غذا خوردن را شروع کنند و با گفت و شنود و خنده و لذت غذا را به پایان برسانند . شاید بارها این موضوع را تجربه کرده باشیم که با هم خوردن میل به خوردن را بیشتر می کند و غذا خوردن در تنهایی به سختی و با بی اشتهایی همراه است . بنابراین به کودکان بیاموزیم که همگی دور سفره یا میز غذا جمع بشوند و با هم بخورند . ساعت و زمان خوردن تعیین کردن ساعتی خاص برای خوردن با توجه به نیاز کودکان و آماده شدن از قبل برای آن زمان با برنامه هایی از قبیل شستن دستها و ... هم از عادات خوب غذا خوردن است .

موسسه اطلاع رسانی طعام اسرار
ویرایش و تلخیص:آکاایران