رفتارهای تغذیه ای

رفتارهای تغذیه ای مناسب از بدو تولد کودک تا ۳ ماهگی :
شیر دادن باید بر اساس میل وتقاضای شیرخوار باشد بنابراین باید به محض بیدار شدن شیرخوار ویا با مشاهده تمایل او به مکیدن قبل از اینکه زیاد گریه کند به او شیر بدهید . هنگام شیردادن باید شیرخوار را به خوبی وبه راحتی در آغوش بگیرید .

هنگام شیر دادن ، به کودک لبخند بزنید وبا ملایمت ومهربانی با او صحبت کنید . اما نه به گونه ای که شیرخوار از شیرخوردن باز بماند .
مدت شیر خوردن وفاصله بین دفعات تغذیه را باید به اختیار شیرخوار بگذارید زیرا در این سن شیرخوار مقدار شیر دریافتی را بر حسب نیازهای خود تنظیم می کند . به او فرصت کافی برای توقف در مکیدن ، نفس تازه کردن ، برقراری ارتباط باخودتان واطرافیان بدهید تا پس از این فرصت ، مجددا به شیر خوردن ادامه دهد .
اگر بعد از شیر خوردن شیرخوار بادگلو نزد و به خواب رفت نباید نگران او شوید . بسیاری از شیرخواران که از شیرمادر تغذیه می کنند اگر روش شیر خوردنشان درست باشد هوایی نمی بلعند ونیازی به باد گلو زدن ندارند واگر احیانا" هم هوایی بلعیده باشند .به خواب بروند خودشان بیدار می شوند .بنا براین برای گرفتن باد گلوی کودکی که از شیر مادر تغذیه می شود نباید او را از خواب بیدار کنید .
رفتارهای تغذیه ای مناسب برای کودکان ۳ تا ۶ ماهه :
در این زمان شیرخوار رابطه نزدیک وصمیمانه تری با مادر ومراقب خود برقرار می کتد وبا اطرافیان ومحیط زندگی خود نیز فعالانه برخورد می کند واز مصاحبت با مادر در حین شیر خوردن لذت می برد . به مادر لبخند می زند واورا بیشتر به طرف خود جلب کرده و مشتاق مراقبت از خود می نماید .
در این دوران ، شیرخوار ممکن است ضمن شیر خوردن گاه گاهی از شیرخوردن دست کشیده وبه اطراف واطرافیان نگاه کند وبا لبخند ونگاه خود از آنها بخواهد که به او بیشتر توجه کنند سپس دوباره به شیر خوردن ادامه می دهد واین کار را چندین بارتکرار می کند . والدین باید توجه داشته باشند که این امر طبیعی بوده وجای نگرانی ندارد . این عمل شیرخوار را نباید به حساب سیرشدن وی گذاشت ، در غیر این صورت ممکن است به دلیل ناکافی بودن تغذیه ، کودک دچار سوء تغذیه وتاخیر رشد شود .
در مورد بسیاری از شیرخواران بازیگوش وکنجکاو بهتر است مکانی خلوت ، آرام وحتی با نور کم راجهت شیردادن به کودک انتخاب نمایید که کودک به مقدار کافی شیر بخورد
رفتارهای تغذیه ای مناسب برای کودکان ۶ تا ۹ ماه :
کودک در سنین ۶ تا ۹ ماهگی دوست دارد از بزرگترها تقلید کند . بنابراین هنگام غذا دادن به کودک شما هم همراه او دهانتان را باز کنید واین کار را چندین بار تکرار کنید . نام هر ماده غذایی را که به اومی دهید مخصوصا اگر جدید باشد چندین بار تکرار کنید . تا کودک علاوه بر طعم غذا با نام آن هم آشنا شود .
بعضی شیرخواران بطور موقت ممکن است موادی را که جامد وغلیظ تر از شیرمادر است قبول نکنند بهتر است بتدریج بر غلظت مواد غذایی بیا فزاییم . برای اینکه کودک بهتر غذا بخورد در صورت امکان کودک دیگری را که با اشتها غذا می خورد در مقابل کودک خود بنشانید ویا خودتان با اشتها ولذت غذا بخورید تا او یاد بگیرد .
از همان اوایل با هر عکس العمل شیرخوار مثل بستن دهان بعد از خوردن یکی دو قاشق ، تف کردن ،سربرگرداندن ، ریختن غذا ، صبورانه برخورد کرده وخونسردی خود را حفظ کنید . اصرار زیاد ویا به زور غذا دادن به هر نحوی که باشد کار درستی نیست ودر آینده موجب امتناع از خوردن غذا توسط کودک می شود .
زمانی که کودک قادر به نشستن است او را بنشانید وغذا دهید . اگر هنوز نمی تواند کاملا" بنشیند هنگام غذادادن اورا در بغل بگیرید . هیچ وقت در حال دراز کشیدن به کودک غذا ندهید .
هنکام غذا دادن به کودک ۹-۶ ماهه خود توجه داشته باشید رفتارهایی مانند ریختن غذا روی زمین ویا به صورت ودست ، وارونه کردن ظرف غذا همه جزئی از تکامل کودک محسوب می شود . با این رفتارهای کودک مبارزه نکنید زیرا تنها نتیجه آن بد غذایی کودک وبیزاری او از غذا خوردن در هنگام بزرگسالی است ..
در هنگام غذا دادن به کودک خود با صدای آرام با او صحبت کنید خصوص حرفهایی بزنید که اورا به خوردن غذا ترغیب کند ولی توجه داشته باشید که با زیاد حرف زدن توجه او را از غذا خوردن منحرف نکنید
به علائق غذایی کودک ۹- ۶ ماهه خود احترام بگذارید اجازه دهید که هر قدر که میل دارد وبا هر سرعتی که می خواهد ، غذا بخورد . سعی نکنید قاشق را تند تند در دهان او ببرید . بستن لبها ویا برگردانیدن سرنشانه غذا نخواستن است بنابراین در این زمان غذا دادن را قطع کنید وبعد از چند لحظه توقف دوباره به غذا دادن ادامه دهید .
رفتارهای تعذیه ای کودک ۱۱ – ۹ ماهه :
- کودکان در این سن دوست دارند بادست غذا بخورند . در هنگام غذا دادن به کودک به او نیز یک قاشق بدهید تا خودش نیز در خوردن غذا سهیم باشد . اگر از قاشق استفاده نکرد اجازه دهید با دستش غذا بخورد . فراموش نکنید نهی کردن کودک ازخوردن غذا با دست خود موجب لجبازی کودک می شود . ممکن است در ابتدا برداشتن غذا وگذاشتن آن به دهان برای کودک سخت باشد وغذا را به صورت ولباس خود بمالد . نگران نباشید کم کم کودک روش صحیح غذا خوردن را خواهد آموخت
- سعی کنید همواره غذایی برای کودک تهیه کنید که علاوه بر مواد مغذی ظاهر جالبی داشته باشد وخوش رنگ وخوشبو باشد
در تغذیه کودک ۱۲ – ۶ ماهه خود به این نکات توجه کنید :
به غذای کودک ۱۲ – ۶ ماهه نمک یا شکر اضافه نکنید . همچنین در این مدت از غذای خانواده که دارای چاشنی وادویه ونمک می باشد به کودک ندهید زیرا این امر سبب می شود کودک طعم غذاهای بدون نمک وچاشنی را به سختی قبول کند یا اصلا" نپذیرد . قبل از غذا از دادن شیرینی ومواد شیرین به کودک پرهیز کنید . چرا که اشتهای او را کم خواهد کرد
در مورد اشتهای کودک زیر یکسال خود توجه داشته باشید :
- گاهی عدم اشتها یا بی اشتهایی علت فیزیولوژیک دارد . معمولا استراحت کافی ، حجم مناسب غذا در یک وعده ، آفتاب وهوای آزاد باعث افزایش اشتها می گردد . گرچه رشد کودک در سن ۱۱ – ۶ ماهگی سرعت کمتری نسبت به قبل خواهد داشت . ولی فعالیت کودک بیشتر می شود وبازیگوشی او اجازه نمی دهد که به غذا توجه کند بنابراین غذارا در دفعات بیشتر ولی با حجم کمتر به او بدهید
- توجه داشته باشید که ممکن است مقدار غذای دریافتی کودک از یک روز به روز دیگر تفاوت داشته باشد . ولی کودک به طور طبیعی وعادی رشدکند ، همچنین ممکن است کودک در یک روز غذایی را با میل واشتهای زیاد بخورد ولی روز دیگر همان غذا را با بی اشتهایی بخورد یا اصل نخورد . تمام این رفتارها طبیعی است سعی کنید کودک را به خوردن غذا ترغیب کنید ولی او را مجبور به خوردن غذا نکنید
- به زور غذا دادن ، یکنواخت بودن غذا ، عدم توجه کافی به نیازهای عاطفی کودک ، کمبود آهن ، بیماری وسوء تغذیه همگی اشتهای کودک را تحت تاثیر قرار داده وپذیرش غذا از سوی او را مشکل می کند
در تغذیه کودک زیر یکسال خود به خاطر داشته باشید:
- غذا خوردن کودک در سنین ۱۲ – ۶ ماهگی فقط به منظور تامین نیازهای غذایی او نیست بلکه برقراری یک ارتباط اجتماعی بین والدین وکودک است . کودک همیشه از این که چیز جدیدی رااز فردی که دوستش دارد می گیرد ، بسیار خوشحال می شود
غذای کمکی علاوه براینکه بخشی از انرژی مورد نیاز کودک را تامین می کند راهی برای آشنایی او با مزه وقوام غذا ها وفراگیری وتکامل او برای استفاده از غذاهای سفره خانواده است

واحد مرکزی خبر
ویرایش و تلخیص:آکاایران