شیر خشک برای ناصر الدین شاه

شیر خشک برای ناصر الدین شاه راپورت خفیه داده اند که مهدعلیا بعد از فارغ شدن ما تا مدتی عملیات شیردهی را انجام داده لیکن ناگاه به مرض تب مالت گرفتار آمده و به قاعده ای زیرکانه ما را پیچانده از ادامه این وظیفه مادرانه طفره رفته است.

 گویا در آن تایم مهدعلیا به هیچ دایه ای اعتماد نکرده و آخر داده اند که از فرنگ برای ما، ماده ای بیاورند شیرخشک نام که در ممالک مترقیه طرفداران خاصی پیدا کرده و کار مادران خوش گذران و دو دره باز را تسهیل نموده بود. این شده که گلوی تنبوشه ای ما را به شیرخشک بسته و راه به راه تا احساس گرسنگی می کردیم ناجوانمردانه به جای شیر طبیعی، به ما شیر خشک می دادند که همین احوالیه موجب گردید در تایم کودکی و دوران مکتب رفتن به مشنگ شدن و هوشنگ بودن معروف شویم.
عدم تناول شیر مادری به قاعده کافی موجبات منجمد شدن دوگوله هومایونی را نیز فراهم آورده لیکن من باب همین مساله بود که قراردادهای ترکمنچای و گلستان تنفیذ شده و الا همگان مستحضرند که اگر ناصر الدین شاه، تغذیه طبیعی داشت مانند ناپلئون خان بوناپارتی، گیتی را فتح می کردیم. این غاز قولنگ فرنگی گویا تا سنه پنج ام، شیر مادرش را تناول کرده و دارای هیکل عشرون و فکرون پر طمطراقی بوده است؟!
دیگر اینکه در ازمنه حاضر ایضا مادران کارمند و دودره باز با پیچاندن ولد خود به انحنای گوناگون نظیر کمبود تایم، نداشتن شیر و کلاس گذاشتن، عملیات مهمه شیر دادن را تعطیلون نموده به شکل اسفناکی، ماده شیرخشک را فی المثل مسلسل به بدن ظریف بچه غاز قولنگ می بندند. قاعده ای از نسوان همین که به صیدلیه شرفیاب می گردند تا می توانند زنبیل خود را پر از قوطی های شیرخشک کرده و اگر دارای یک راس شوهر ذلیل نیز باشند آنگاه حتی وظیفه شیر دادن از نوع خشکش را به رجل مربوطه محول می گردانند. ایضا این پدران گرامی که طی پدیده های فمینیست و زن ذلیلی به این تیر غیب گرفتار آمده اند لازم است که جهت شفاف سازی بدانند شغل شریف خانه داری و بچه داری ایشان عبارات اسبقه یومیه را تغییر داده تا آنجا که باید در مکالمات از جملات پدران شیرده و پدران خانه دار استفاده نمود.
دیگر اینکه چلغوزی که با شیرخشک تغذیه شده و به دوران جوانی می رسد حتما از هم قطارهای خود که شیر مادری مصروفون داشته اند به لحاظ دو گوله ای کم آورده و به قاعده ایشان نمی تواند پر ابلم های زندگانی را آنالیز نماید. ایضا در این اثناگونه ای از آدمیان به امراض محیرالعقولی چون خنگات کلسیوم و گاگولی فوسفور مبتلا گشته آنچنان که دو گوله مبارکشان به قاعده فندوق شده و قابلیت تشخیص شتر از دوشان تپه را ندارند؟! فی المثل راپورت داده اند که میرزا آدولت خان هیتلر در دوران شیرخوارگی به علل مجهولی از شیر مادر محروم مانده و مانند خروس های لاری طلب خون می کرده که همین مساله مشخص می کند این غاز قولنگ به قاعده ای زیرساختی و زیربنایی در پی امورات خون آشامی و خشانت بوده لیکن اگر کمی از شیرآدمیزاد به وجودش داخل می گشت این گونه به همراه موسولینی دنیا را غیچ نمی کردند؟!
عارض به حضورتان شیرخشک بر دو گوله ما هم تاثیر نگاتیو و منفی گذاشته آنچنان که اطبای فرنگی بعد از معاینه گفتن کرده اند به علت وجود ماده خشکه در اطرافون مخ و مخچه به شکلی اسفناک، بالا خانه ها به صورت ضمنی اجاره رفته و کلا به حالت تعطیلون درآمده است. یکی از این اطبای لا مروت که در کار زیرمیزی ستاندن بسیار مارمولک می باشد، خاطره ای تعریفون کرد که آن را برای حضرات عالی راپورت می دهیم، ماجرا از این قرار بوده که در هاسپتیال بلد پاریس، شخصی را جهت معالجه جنون گاوی به نزد این طبیب میآورند که بعد از نمونه گیری و آمارگیری، مشخصون می گردد این مادر مرده در دوران طفولیت از شیرخشک استفاده برده و فی الکل مادرش قضیه شیر را با وی خشکه حساب نموده است؟! در یومی این غاز قولنگ با جاروجنجال به اطاق طبیب مربوطه، داخل شده و خبر از نوشتن کتابی پیرامون رام کردن خر می دهد؟! ایضا گویا این کتاب به قاعده نهصد و هفتاد صفحه نگارش شده و سه سال تحریر آن طول کشیده لیکن طبیب به طرز فجیعی کتاب را دریافتون داشته و قریب به نیم ساعت آن را از اول تا آخر ورق می زند؟! مطالعه زیرپوستی و تخصصی کتاب مذکور از سطر اول که نوشته شده بوده چگونه خر را رام کنیم، طبیب مربوطه را ابتدا امیدوار می کند لیکن ایشان از سطر دویم الی آخر به صورت مکرر فقط یک فقره عبارت را رویت می نمایند: هش، هش، هش، ...، هش. این هم از اثرات نخوردن شیرمادر؟!
سخن سر به درازا کشیده لیکن از مادران مفخمه تقاضا می گردد برای بچه غاز قولنگ خود وقت گذاشته و در صورت کمبود تایم در فرصتی مناسبیه شیر خود را دوشیده و آن را در محفظه های پرطمطراق نگهدارون کنند تا پدر خانه دار و شیرده حداقل محصولی سالم برای جامعه تربیت نمایند.
عملیات مهم شیر مادر خوردن بسیار حائز اهمیت بوده آنچنان که بیم آن می رود در صورت عدم مصرفون شیرمادر اینک با اسامی ادیسون نفطی، انیشتن ترقه، نیوتون دافعه، الکساندر گراهوم چل و کاندولیزا قشنگ مواجه بودیم. باز هم عاجزانه درخواستون می گردد نسوان محترم به فرزندان خویش شیر طبیعی داده تا در مستقبل بچه مربوطه، گیج، گدا و گوشنه استرسی، غیچ، آسمان جول و پنالتی وار نشده بلکه دارای قوه تفکرون بالا یی بوده که در غیر این صورت آمار نویسندگان کتب خر را چگونه رام کنیم به طرز فجیعی بالا می رود؟! روزگارتان عشرون، فعلا خداحافظون.

روزنامه مردم‌سالاری
ویرایش و تلخیص:آکاایران