شیردادن نامنظم به نوزادان و عوارض ناشی از آن

شیردادن نامنظم به نوزادان و عوارض ناشی از آن وقتی که از روی نظم خاص و به طور منظم به نوزاد خود شیر دهید ممکن است آب بدن نوزاد کم شود و میزان سدیم موجود در خونش بیش از اندازه شود که این حالت زمانی رخ می دهد که مادر میزان نامناسبی از شیر خود را به نوزاد خود بدهد و میزان ناکافی شیر مادر به نوزاد منتقل شود.

کم دوشیدن شیر از سینه مادر باعث ازدیاد سدیم در شیر می شود و این میزان بالای سدیم به نوزاد منتقل می شود که این حالت اصلاً خوب نیست و چنانچه آب بدن نوزاد شما کم شود باید شیر مادر با یک فرمول دیگر تکمیل شود (مکملی به آن اضافه شود) یا شیر مادر را از یک منبع دیگر تهیه کرد. پزشکان به مادران جوان بخصوص آنهایی که نوزاد اول خود را به دنیا می آورند، توصیه می کنند که به طور منظم و زیاد شیر خود را بدوشند زیرا در چند هفته اول تولد نوزاد توان مکیدن زیاد سینه مادر را ندارد و نمی تواند به اندازه کافی و مناسب شیر بنوشد، بنابراین شیر در سینه مادر جمع می شود.

موسسه اطلاع رسانی طعام اسرار
ویرایش و تلخیص:آکاایران