کودکان در گروههای دسته جمعی تغذیه بیشتری مصرف می‌کنند

کودکان در گروههای دسته جمعی تغذیه بیشتری مصرف می‌کنند کودکان در گروههایی بزرگ تقریبا یک سوم بیشتر از زمانی که با دو یا سه دوست خود هستند علاقه به استفاده از مواد غذایی و خوردن تغذیه دارند.

محققان رفتار تغذیه ‪۵۴‬ کودک دو تا شش ساله را در زمانی که در یک گروه ‪ ۹‬نفری بسر می‌بردند و زمانی که در یک گروه سه نفره بودند، را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در این مطالعه محققان به هر کودک یک تغذیه استاندارد دادند و میزان مصرف را در هر وضعیت ارزیابی کردند. همچنین زمان غذا خوردن کودک نیز محاسبه شد.
براساس این مشاهدات که در کلاس درس صورت گرفت. هنگامیکه زمان تغذیه کمتر از ‪ ۱۱‬دقیقه بود کودکان در گروه‌های بزرگتر اندکی بیشتر غذا می‌خوردند. اما طبق مطالعه محققان که در مجله "آرشیو بیماری در کودکان" به چاپ رسیده است، زمانیکه مدت تغذیه طولانی‌تر می‌شد کودکانی که در گروه‌های بزرگتر قرار داشتند ‪ ۳۰‬درصد بیشتر از کودکانی که در گروه‌های کوچک قرار داشتند، تغذیه می‌خوردند.

روزنامه تفاهم
ویرایش و تلخیص:آکاایران