گرسنگی زیاد

گرسنگی زیاد بچه ها گاهی در سن چهار ماهگی و گاهی در ماه های دیگر دچار جهش های ناگهانی رشد می شوند.

آنها هرچه شیر می خورند انگار سیر نمی شوند و مادران از شیر دهی به آنان خسته می شوند.
جهش ناگهانی در اشتها مهم ترین علامت جهش رشدی در نوزادان است.
او دوست دارد از شیر مادرش در فواصل کوتاه بخورد. این تغذیه زیاد، از دو نظر مورد توجه متخصصان قرار می گیرد.
نخست این که کوچولو در حال رشد، گرسنه است و احتیاجات خود را از طریق کالری های موجود در شیر دریافت می کند و از سوی دیگر مکیدن های متوالی سینه مادر توسط نوزاد باعث تولید شیر بیشتر می شود.
در ماه های بعد کوچولو گاهی چنان بی قراری می کند که بدخلق و نا آرام می شود که مادران فکر می کنند کوچولو غیر قابل تحمل شده است و هیچ چیز نمی تواند او را آرام کند.
تحقیقات بیانگر آن است که بیدار شدن های متوالی کوچولو برای شیر خوردن و رفع گرسنگی باعث می شود که او نتواند خواب کافی داشته باشد؛ به این علت است که او در طول روز بی قراری و ناآرامی می کند.
آنان توصیه می کنند برای این که کوچولو رشدکافی کرده و سلامتی اش را از دست ندهد، والدین با به کار بستن ترفندهای بیشتر و صبوری در این زمان با کوچولو کنار بیایند.

روزنامه ایران
ویرایش و تلخیص:آکاایران