لزوم تغذیه با شیر مادر

لزوم تغذیه با شیر مادر سال ها است که نقش اساسی تغذیه با شیر مادر در رشد و سلامت کودکان و همچنین سلامت مادران شناخته شده است و به تنهایی در شش ماه اول تولد برای شیرخوار کافی است.

در شش ماه دوم تولد انرژی لازم پنجاه درصد از شیر مادر و پنجاه درصد از تغذیه تکمیلی تأمین می شود.
آموزش به مادران هنر است که به مادران گفته شود همه آنها قادر به شیر دادن هستند و این باور باید به آنها تفهیم گردد.
متوسط جهانی تغذیه نوزادان با شیر مادر در کشورهای پیشرفته رقمی در حدود ۶۵ درصد است لذا به نظر می رسد کم شدن آموزش مادران و افزایش تبلیغات کارخانه های تولیدکننده شیرخشک در بروز سیر نزولی استفاده از شیر مادر طی سال های گذشته تأثیرگذار بوده است.
رئیس انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر کشور در رابطه با این سیر نزولی گفت: در حالی که آمار استفاده از شیر مادر برای تغذیه نوزادان در شش ماه نخست تولد آنها به ۶۵ درصد در حدود یک دهه قبل می رسید، این رقم اکنون به ۲۸ درصد کاهش یافته است.
دکتر علیرضا مرندی افزود: عدم رعایت قانون حمایت از شیر مادر و اجبار مادران توسط کارفرمایان و مهدهای کودک به استفاده از شیر خشک به جای شیر خود نیز از جمله عوامل موثر در کاهش تغذیه کودکان با شیر مادر در کشور است.
وی با بیان این مطلب که استفاده از شیر مادر برای تغذیه کودکان ضریب هوشی آنان را ۱۴ درصد افزایش می دهد اظهار داشت: علاوه بر این اثرات عاطفی و احساس تغذیه با شیر مادر روی کودکان غیرقابل چشم پوشی است.
دکتر مرندی اظهار داشت: کودکانی که از شیرخشک استفاده می کنند در مقایسه با کودکانی که شیر مادر می خورند ۲۵ برابر بیشتر اسهال گرفته و میزان مرگ و میر آنان ۱۷ برابر بیشتر است.

روزنامه همشهری
ویرایش و تلخیص:آکاایران