مادران چه نکاتی راباید در رژیم غذایی کودک خود رعایت کنند تا رشد آنها آسیب نبیند؟

مادران چه نکاتی راباید در رژیم غذایی کودک خود رعایت کنند تا رشد آنها آسیب نبیند؟در رژیم غذایی کودکان باید سعی شود از تمام موادغذایی مربوط به سن کودک استفاده شود که شامل مواد پروتئینی - کاربوهیدرات (قندی)، چربی - ویتامین ها و مواد معدنی و ریز مغذی که اخیراً التفات بیشتری به آن معطوف شده است بایستی در رژیم گنجانده شود.

 چه موادی در تغذیه کودک باعث افزایش ضریب هوشی یا حافظه کودک می شود و آیا اصلاً این مسأله امکانپذیر است؟
از قدیم الایام در این مورد بحث و گفت وگو زیاد شده است و با مدارک تجربی و شاید علمی با بررسی هایی که در نقاط مختلف دنیا اعم از آنکه در مناطق خشک - خوش آب و هوا و سواحل دریاها زندگی کرده اند چنین نتیجه گیری شده است که مصرف محصولات دریایی بیشتر در ضریب هوشی مؤثر است. البته پودرهای گیاهی کندر نیز این نقش را دارا هستند.

ایران مانیا
ویرایش و تلخیص:آکاایران