مشکلات رفتاری در کودکان مبتلا به بی‌اشتهایی

مشکلات رفتاری در کودکان مبتلا به بی‌اشتهایی آیا غذا خوردن یک لذت است، یک احتیاج است یا یک انجام وظیفه.

 چه بسیار بر می‌خوریم به مادری که طفل خود را نزد طبیب می‌آورد و هزار قسم و آیه می‌خورد که بهترین غذاها را برای او درست می‌کنم ولی طفل لب به آن‌ها نمی‌زند. چه بسیارند اطفالی که صبحانه نمی‌خورند و یا تغذیه بین روز خود را که مادر در کیف‌ آن‌ها می‌گذارد دست نخورده بر می‌گردانند بسیاری از اوقات طفل با دیدن یک بشقاب پر از غذا یا مادری که از این اطاق به آن اطاق دنبال وی می‌رود وحشت کرده و از غذا و غذا خوردن متنفر می‌شود. بسیاری اوقات اگر یک طفل ۵/۱ ساله را آزاد بگذاریم که قاشق را خود در کاسه و بشقاب کرده و به دهان ببرد (یا به قول مادرها کثافت کاری کند) غذا خواهد خورد ولی اگر ما قاشق را در دهانش کنیم رویش را بر می‌گرداند.
غذا خوردن یک لذت است همچنان که Freud فاز اول زندگی را فاز Oral نام نهاد و گفت لذت طلبی انسان بر دهان و محوطه دهانی متمرکز می‌گردد، یک احتیاج است آن چنان که هر موجود زنده‌ای به تغذیه نیاز دارد ولی تنها چیزی که نمی‌تواند باشد، انجام وظیفه. عجیب است که بسیاری از بزرگ‌ترها این لذت را برای طفل به صورت انجام یک وظیفه سخت و دشوار در می‌آورند و انتظار دارند که با کمال میل هم تسلیم شود. در ذیل علل انزوای بی‌اشتهایی به طور خلاصه متذکر می‌گردد.
● علل روانزای بی‌اشتهایی Anxiety
۱) افسردگی Depression
۲) اضطراب Ancexij Disorders شامل
ـ اختلال اضطراب جدایی S.A.D
ـ اختلال اضطراب منتشر G.A.D
۳) فوبی‌های اجتماعی Socialphobias
۴) Body image distortions Anorexia Nervosa
۵) Bulimia Nervosa
۶) الگوهای اجتماعی وابسته به سن و جنس
۷) تبلیغات- سیگار
۸) الگوها و عادات غذایی خانواده
۹) داروهای مولد بی‌اشتهایی Fen fluramilne + Ritalin
۱۰) physical & Sexual abuse
۱۱) Marital & Familial Conflicts
۱۲) Autonomy conflicts (autonomy struggle)

موسسه اطلاع رسانی طعام اسرار
ویرایش و تلخیص:آکاایران