مکمل های ویتامین و نوجوان

مکمل های ویتامین و نوجوان نوجوانانی که به طور روزانه از مکمل های ویتامین استفاده می کنند، از رژیم غذایی و الگوی زندگی سالم تری در مقایسه با آن گروه از همسالانشان که از این ویتامین ها مصرف نمی کنند، بهره مند هستند.
در یک پژوهش محققان اطلاعات گردآوری شده درباره بلندی قد، وزن، رژیم غذایی و رفتارهای بهداشتی را بر روی بیش از ۲۵۰۰ دانش آموز ارشد دبیرستانی مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

هدف آنها این بود که کشف کنند آیا نوجوانانی که مکمل های ویتامین مصرف می کنند، به لحاظ رژیم غذایی، ورزش و یا سایر عادات بهداشتی با یکدیگر متفاوت هستند یا خیر؟
۲۵ درصد از نوجوانان شرکت کننده در این پژوهش گزارش کردند که مصرف روزانه مکمل های ویتامین را در برنامه خود قرار داده اند.
نتایج مطالعات نشان داد: افرادی که ویتامین مصرف می کنند الگوی زندگی سالم تر و بهداشتی تری نسبت به سایرین دارند. نوجوانانی که ویتامین مصرف می کنند کمتر به سیگار روی می آورند و کمتر دچار اضافه وزن می شوند.
همچنین نوجوانانی که ویتامین مصرف می کنند نسبت به سایر همسالان خود که از این مکمل ها صرف نظر می کنند، تحرک و فعالیت بدنی نسبتاً بیشتری دارند و ساعات کمتری به تماشای برنامه های تلویزیونی مشغول هستند به طوری که براساس محاسبات کمتر از ۶۰ درصد از نوجوانانی که ویتامین مصرف می کنند یک ساعت در روز تلویزیون تماشا می کنند درحالی که این رقم در بین آنهایی که ویتامین نمی خورند تا ۷۰ درصد افزایش پیدا می کند این تفاوت ها پس از بررسی آماری با سایر فاکتورها بسیار مهم به نظر می رسد.
مصرف ویتامین باعث ترغیب به داشتن رژیم غذایی سالم تر می شود.
مصرف کنندگان مکمل های ویتامین بیشتر از مواد خوراکی حاوی فیبر و غلات سبوس دار، آب میوه ها، میوه ها و سبزیجات استفاده می کنند.

روزنامه کیهان
ویرایش و تلخیص:آکاایران