ناهار در مدرسه

ناهار در مدرسه برخی مادران به فرزندان خود برای صرف ناهار در مدرسه ، خوراکیهایی در ظــروف دربسته می دهند .
این کار اگر بدون رعایت نکات بهداشتی صورت گیرد ممکن است برای سلامت کودکان خطرناک باشد ، بویژه با توجه به اینکه آنان مجبورند چند ساعت این خوراکیها را در دمای داخل کلاس نگه دارند .

 مهمترین نکته برای جلوگیری از رشد میکروبها در درون غذا سرد نگهداشتن آن است که ایده آل آن است که اولیاء مدرسه چاره ای برای آن بیندیشند . رعایت نکات زیر نیز مفید است :
▪ استفاده از ظروف عایق برای نگهداری غذای مدرسه بچه ها
▪ شسشتوی ظرف غذا با مایع ضدعفونی کننده حداقل هفته ای یکبار
▪ نگهداری ظرف غذا داخل کیسه یخ در مدرسه
▪ استفاده از خوراکیهایی که از قبل به اندازه ای سرد شده اند که تا چند ساعت دمای آنها پایین می ماند
▪ استفاده از خوراکیهایی که پختنی نیستند
▪ شستشوی دقیق و ضدعفونی کردن سبزی ها و میوه
▪ توصیه به شستن دستها با آب و صابون قبل از غذا خوردن به دانش آموزان
▪ استفاده از آب میوه های پاستوریزه بجای انواع خانگی
▪ پرهیز از مصرف خوراکیهای دیگران
▪ پرهیز از تماس دست با اشیاء و افراد دیگر هنگام غذا خوردن

واحد مرکزی خبر
ویرایش و تلخیص:آکاایران