هرم غذایی خردسالان

برای نمونه رژیم غذایی مناسب برای پسر بچه دو ساله که در روز۳۰، تا ۶۰ دقیقه فعالیت فیزیکی انجام می دهد، شامل مصرف روزانه ۶۵ گرم غلات، یک فنجان سبزیجات، یک فنجان میوه، دو فنجان شیر و ۵۶ گرم گوشت و حبوبات است.
همچنین دختر بچه پنج ساله که در روز، یک ساعت فعالیت فیزیکی دارد، باید روزانه، ۱۲۰ گرم غلات، یک و نیم فنجان سبزیجات، یک فنجان میوه، دوفنجان شیر و ۹۰ گرم گوشت و حبوبات مصرف کند.
این برنامه همچنین، شامل فهرست مواد غذایی مفید برای کودکان، برنامه و ایده های مفید برای جذب کودکان به سمت تغذیه درست و پرهیز از مصرف تنقلات است.

روزنامه ایران
ویرایش و تلخیص:آکاایران