شیر خشک همه منافع تغذیه‌ای شیر مادر را ندارد،‌اما برای والدینی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند نوزادشان را با شیر مادر تغذیه کنند، چاره‌ساز است.

رعایت این توصیه‌ها به شما کمک می‌کند که بدون مشکل به نوزادتان شیر خشک بدهید:

* شیر خشکی را انتخاب کنید که با آهن غنی‌شده باشد.

* در انتخاب نوع شیر خشک در دسترس بودن و قیمت را با یکدیگر سبک و سنگین کنید. این کار به شما کمک می‌کند تصمیم بگیرید که شیر پودر شده بخرید یا شیر آماده تغذیه.

* از آنجایی که مسلما نمی‌خواهید شیر خشک‌تان در هنگام نیاز به آن تمام شود، هنگامی یک نوع شیر خشک را انتخاب کردید که برای شما و نوزادتان مناسب است، مقداری از آن را در خانه انبار کنید.

* اگر نوزادتان به نظر ناآرام می‌رسد یا ‌اسهال یا یبوست دارد، با متخصص اطفال در مورد اینکه آیا نوزاد ممکن است به قند لاکتوز یا پروتئین سویا عدم تحمل داشته باشد، مشورت کنید. حدود 10 درصد نوزادان نسبت به یک یا هر دوی این مواد عدم تحمل دارند.

منبع:salamat.ir

چند نکته برای انتخاب شیر خشک,شیر خشک,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شیر خشک نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/22798.html'>شیر خشک نوزاد</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بهترین شیر' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/22798.html'>بهترین شیر</a></strong> خشک,شیر خشک صنعتی,قیمت سیر حشک,فروش شیر خشک,تغذیه با شیر خشک,چند نکته برای انتخاب شیر خشک,شیر,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شیر مادر' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shire-madar2.html'>شیر مادر</a></strong>,شیر خشک,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='افزایش شیر مادر' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shire-madar2.html'>افزایش شیر مادر</a></strong>,خرید رپید شیر,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تغذیه با شیر مادر' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/news201783031926366.html'>تغذیه با شیر مادر</a></strong>,راههای <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='افزایش شیر مادر' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shire-madar2.html'>افزایش شیر مادر</a></strong>,زوشهای <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='افزایش شیر مادر' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shire-madar2.html'>افزایش شیر مادر</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ازدیاد شیر مادر' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shire-madar2.html'>ازدیاد شیر مادر</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شیر دهی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shirdehi2-5538.html'>شیر دهی</a></strong>،دوران <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شیر دهی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shirdehi2-5538.html'>شیر دهی</a></strong>,تغذیه شیردهی,رژیم غذایی <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دوران شیردهی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shirdehi2-5538.html'>دوران شیردهی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تغذیه در دوران شیردهی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shirdehi2-5538.html'>تغذیه در دوران شیردهی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تغذیه دوران شیردهی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shirdehi2-5538.html'>تغذیه دوران شیردهی</a></strong>,رژیم شیردهی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شیردهی نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/news2016410022796801.html'>شیردهی نوزاد</a></strong>,آموزش شیردهی,مرخصی شیردهی,لباس شیردهی,رژیم لاغری در <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دوران شیردهی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shirdehi2-5538.html'>دوران شیردهی</a></strong>,عکس شیردهی زنان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بالش شیردهی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/nozad1/breastfeeding-pillow.html'>بالش شیردهی</a></strong>,مدل لباس شیردهی چند نکته برای انتخاب شیر خشک,شیر خشک,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شیر خشک نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/22798.html'>شیر خشک نوزاد</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بهترین شیر' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/22798.html'>بهترین شیر</a></strong> خشک,شیر خشک صنعتی,قیمت سیر حشک,فروش شیر خشک,تغذیه با شیر خشک,چند نکته برای انتخاب شیر خشک,شیر,شیر مادر,شیر خشک,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='افزایش شیر' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shire-madar2.html'>افزایش شیر</a></strong> مادر,خرید رپید شیر,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تغذیه با شیر مادر' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/news201783031926366.html'>تغذیه با شیر مادر</a></strong>,راههای <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='افزایش شیر' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shire-madar2.html'>افزایش شیر</a></strong> مادر,زوشهای <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='افزایش شیر' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shire-madar2.html'>افزایش شیر</a></strong> مادر,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ازدیاد شیر مادر' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shire-madar2.html'>ازدیاد شیر مادر</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شیر دهی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shirdehi2-5538.html'>شیر دهی</a></strong>،دوران شیر دهی,تغذیه شیردهی,رژیم غذایی <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دوران شیردهی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shirdehi2-5538.html'>دوران شیردهی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تغذیه در دوران شیردهی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shirdehi2-5538.html'>تغذیه در دوران شیردهی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تغذیه دوران شیردهی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/shirdehi2-5538.html'>تغذیه دوران شیردهی</a></strong>,رژیم شیردهی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شیردهی نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/news2016410022796801.html'>شیردهی نوزاد</a></strong>,آموزش شیردهی,مرخصی شیردهی,لباس شیردهی,رژیم لاغری در دوران شیردهی,عکس شیردهی زنان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بالش شیردهی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/nozad1/breastfeeding-pillow.html'>بالش شیردهی</a></strong>,مدل لباس شیردهی