خیلی از والدین همیشه نگران غذاخوردن بچه هایشان هستند. خیلی ها هم وقتی بچه شان کم غذا می خورد مثلا اشتها ندارد یا به هر دلیلی به غذا تمایلی نشان نمی دهد ناراحت می شوند و به هر حربه ای که شده می خواهند همان حجمی که خودشان دوست دارند به فرزندشان غذا بدهند. حال آنکه این کاری بسیار اشتباه است.

به خاطر داشتن این نکته بسیار اهمیت دارد که معده کودکان بسیار کوچک تر از معده بزرگسالان است و در نتیجه نیازی نیست که یک کودک به اندازه خواهر یا برادر بزرگ ترش غذا بخورد. چند مثال از مقدار غذایی که یک کودک یک یا دوساله می تواند در یک روز بخورد، در منوی مثالی روبرو آمده است. اگر کودک بسیار پرانرژی باشد، ممکن است به یک میان وعده دیگر هم پس از شام نیاز داشته باشد.بعضی از نکات مفیدی که در هنگام تغذیه یک کودک خردسال باید به خاطر داشت، عبارتند از:

ـ استفاده از بشقاب های کوچک برای نوپایان و اجازه دادن به آنها که تا براساس اشتهای شان مقدار غذایی را که می خورند تنظیم کنند.

ـ عدم اجبار، نق زدن یا رشوه دادن به کودک برای تمام کردن وعده غذایی یا «تمیز کردن بشقابش». این کار به مشاجره بر سر غذا یا اضافه وزن کودک منجر می شود و بعداً ترک این عادت ها بسیار دشوار خواهد بود. کودک با سفت بستن لب هایش، پس زدن ظرف غذا یا ریختن غذا بر زمین به شما می گوید که دیگر کافی است.

ـ دادن یک وعده غذایی متعادل که شامل مواد غذایی از تمام گروه های غذاهایی هر کدام در مقادیر اندک باشد. نباید نیازی به کشیدن مجدد غذا در ظرف کودک باشد. اگر کودک هنوز گرسنه است و باز هم غذا می خواهد، به او سبزیجات یا میوه های تازه بدهید. ممکن است او بخواهد در وعده بعدی هم غذای بیشتری بخورد.

ـ اگر کودک مقدار شیری را که می نوشد کاهش داده، می توان به او به عنوان میان وعده یا دسر ماست یا پنیر داد.


منبع:سلامتیران


تغذیه کودک,غذای کودک,غذاخوردن کودک,غذای کودک,وعده غذایی کودک,سبزیجات یا میوه های تازه,تغذیه ,منبع تغذیه, نقش تغذیه, تغذیه کودک, تغذیه مناسب, تغذیه سالم,کودکان, روانشناسی کودکان, تعلیم و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تربیت کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/tarbiat1/21512.html'>تربیت کودکان</a></strong>, تغذیه کودکان,بیماری های کودکان و راه درمان آن, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong> تغذیه کودک,غذای کودک,غذاخوردن کودک,غذای کودک,وعده غذایی کودک,سبزیجات یا میوه های تازه,تغذیه ,منبع تغذیه, نقش تغذیه, تغذیه کودک, تغذیه مناسب, تغذیه سالم,کودکان, روانشناسی کودکان, تعلیم و تربیت کودکان, تغذیه کودکان,بیماری های کودکان و راه درمان آن, قصه کودکان