کمبود ید در مواد غذایی کودکان باعث کاهش یادگیری آنها می شود که این کمبود را با خوردن مواد غذایی دریایی می توان برطرف کرد.


یک متخصص تغذیه گفت:متاسفانه به تازگی حساسیت والدین نسبت به تغذیه فرزندانشان کمرنگ شده است و بیشتر به کودکان خود غذاهایی می دهند که ظاهری زیبا دارد، اما مغذی نیستند و تنها این مواد آنها را سیر می کند، در نتیجه بهره هوشی چنین کودکانی کاهش و پرخاشگری در آنها افزایش می یابد.


وی با بیان این که کم خونی در دختران جوان عامل مهمی برای ابتلا به افسردگی است، تصریح کرد: کمبود آهن در دختران دانش آموز روی وضعیت تحصیل آنها اثر گذاشته و باعث بروز افسردگی، زودرنجی، خستگی زیاد، ریزش مو و عدم تمرکز آنها در هنگام درس خواندن می شود.

کمبود یددر کودکان,کمبود ید,ید,کمبود ید در مواد غذایی کودکان,مواد غذایی ید دار,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='یادگیری کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/tarbiat1/23235.html'>یادگیری کودک</a></strong>,کاهش یاد گییری کودک,ماد غذایی دریایی,تغذیه کودک,بهره هوشی کودک,کم خونی در دختران ,افسردگی,زودرنجی, خستگی زیاد,ریزش مو,عدم تمرکز در هنگام درس خواندن,تغذیه ,منبع تغذیه, نقش تغذیه, تغذیه کودک, تغذیه مناسب, تغذیه سالم,کم هوشی در کودکان کمبود یددر کودکان,کمبود ید,ید,کمبود ید در مواد غذایی کودکان,مواد غذایی ید دار,یادگیری کودک,کاهش یاد گییری کودک,ماد غذایی دریایی,تغذیه کودک,بهره هوشی کودک,کم خونی در دختران ,افسردگی,زودرنجی, خستگی زیاد,ریزش مو,عدم تمرکز در هنگام درس خواندن,تغذیه ,منبع تغذیه, نقش تغذیه, تغذیه کودک, تغذیه مناسب, تغذیه سالم,کم هوشی در کودکان