کودک باید در انتخاب نوع تمایلات غذایی و زمان غذا خوردن آزاد باشد و والدین اصرار به خوردن غذایی خاص نداشته باشند.در واقع اکثر کودکان در سنین پیش از دبستان تابع هوس‌های غذایی هستند و از خوردن بعضی غذاها امتناع می‌کنند.

پزشکان می گویند اصرار به مصرف غذایی خاص و یا خوردن غذا در وعده‌های غذایی مشخص به هیچ وجه درست نیست و بهتر است عادات غذایی کودک به صورت غیرمستقیم کنترل شود و والدین توجه داشته باشند در صورتی که کودک از خوردن غذایی خاص امتناع می‌کند به هیچ وجه اصرار نکنند و آن غذا را برای مدتی از فهرست غذایی کودک خارج کرده و مجددا آن غذا را به شکل دیگری وارد زنجیره غذایی کودک کنند.

همچنین در هنگام صرف غذا بهتر است تلویزیون را خاموش کرده و با انتخاب ظروف رنگی و تزئین غذا، کودک را تشویق به خوردن غذا کنند. در عین حال والدین تلاش نکنند غذا را به زور وارد دهان کودک کنند و غذا خوردن را به خود کودک واگذار کنند، زیرا تحقیقات نشان داده است کودکانی که خودشان غذا می‌خورند، سالم‌ترند.

کودکان, تغذیه کودک, تغذیه برای کودک, غذای کودک, زمان <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='غذا خوردن کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/tarbiat1/ghaza.html'>غذا خوردن کودک</a></strong>, صرف غذا کودک, هوس‌های غذایی کودکان, مصرف غذایی خاص, فهرست غذایی کودک, برنامه غذایی کودک کودکان, تغذیه کودک, تغذیه برای کودک, غذای کودک, زمان غذا خوردن کودک, صرف غذا کودک, هوس‌های غذایی کودکان, مصرف غذایی خاص, فهرست غذایی کودک, برنامه غذایی کودک