در صورتی که مادر برای انجام کاری باید چند ساعت از نوزاد دور باشد، می توان با استفاده از شیر دوش، شیر را دوشیده و در شیشه بچه در یخچال نگهداری نمود تا برای وعده بعدی در دسترس کودک قرار گیرد.


شیر مادر را در صورتی که در ظرف کاملاً تمیز و در بسته نگهداری شود، می توان در یخچال برای مدت 12 تا 24 ساعت نگهداری نمود.


ظروفی که بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرند، بایستی کاملاً تمیز بوده و پس از شستشو با آب جوش و مایع پاک کننده، به خوبی آبکشی شوند.به هنگام استفاده از شیردوش نیز، علاوه بر تمیز بودن دستها و سرسینه ها، این وسیله نیز بایستی کاملاً شستشو داده شود. برای نگهداری شیر مادر در فریزر، ا بتدا باید آن را در ظرف دربسته تمیز ریخته و برای مدت 2 ساعت در یخچال قرار داد و سپس در صورت لزوم، آن را در طبقه پایین فریزر، که سرمای ثابتی دارد، قرار داد.


شیر فریز شده را می توان برای 2 تا 3 ماه در فریزر نگهداری نمود.


به هنگام استفاده، باید یخ آن را با قرار دادن در ظرف حاوی آب داغ، بازکرده و بلافاصله مورد استفاده قرار داد. قبل از استفاده، طبیعتاً باید آن را خوب هم زد تا چربی های رسوب شده به خوبی مخلوط شوند.

شیر,شیر مادر,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شیر دادن' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/201451322142.html'>شیر دادن</a></strong>,شیر زن,شیر سینه,شیردهی,شیرپستان,نحوه نگهداری شیر مادر, شیر مادر, نگهداری شیر مادر, شیردوش, شیر فریز شده, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نگهداری شیر مادر در یخچال' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/20149232323.html'>نگهداری شیر مادر در یخچال</a></strong>, فریز کردن شیر مادر, کودکان, روانشناسی کودکان, تعلیم و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تربیت کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/tarbiat1/21512.html'>تربیت کودکان</a></strong>, تغذیه کودکان, بیماری های کودکان و راه درمان آن, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong>, نوزاد, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شیر دادن به نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/201451322142.html'>شیر دادن به نوزاد</a></strong>, فریز کردن شیر مادر شیر,شیر مادر,شیر دادن,شیر زن,شیر سینه,شیردهی,شیرپستان,نحوه نگهداری شیر مادر, شیر مادر, نگهداری شیر مادر, شیردوش, شیر فریز شده, نگهداری شیر مادر در یخچال, کودکان, روانشناسی کودکان, تعلیم و تربیت کودکان, تغذیه کودکان, بیماری های کودکان و راه درمان آن, قصه کودکان, نوزاد, شیر دادن به نوزاد, فریز کردن شیر مادر