برخی از والدین در تعیین کردن اینکه هنگامی که نوزاد گریه می‌کند، آیا واقعا گرسنه است یا نه،‌ دچار دردسر می‌شوند.


اینها نشانه‌هایی است که نوزاد گرسنه است و شیر می خواهد :

 نشانه‌های گرسنگی نوزاد
چرخاندن سر از یک طرف به طرف دیگر.

 نشانه‌های گرسنگی نوزاد
باز کردن دهان و بیرون آوردن زبان.

 نشانه‌های گرسنگی نوزاد
گذاشتن دست‌ها و انگشت‌ها یا مچ در داخل دهان یا نزدیک به آن.

 نشانه‌های گرسنگی نوزاد
غنچه کردن لب‌ها.

 نشانه‌های گرسنگی نوزاد
رفتن به سوی سینه مادر.

 نشانه‌های گرسنگی نوزاد
حرکت دادن دهان در جهت چیزی که گونه را لمس می‌کند

نوزاد,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='خواب نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/nozad1/22820.html'>خواب نوزاد</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تولد نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/tavalod-1425.html'>تولد نوزاد</a></strong>, نوزادان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='گریه نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/nozad1/21973.html'>گریه نوزاد</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='گرسنگی نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/p29462.html'>گرسنگی نوزاد</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نشانه‌های گرسنگی نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/p29462.html'>نشانه‌های گرسنگی نوزاد</a></strong> نوزاد,خواب نوزاد, تولد نوزاد, نوزادان, گریه نوزاد, گرسنگی نوزاد, نشانه‌های گرسنگی نوزاد