در این بخش از سایت آکاایران تصاویری از انواع سرنگ ها و شیشه های داروخوری نوزاد را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل از آکاایران: دارو دادن به کودک به علت بدمزه وتلخ بودن دارو بسیار مشکل است. بهترین راه برای دارو دادن به نوزاد استفاده از سرنگ های مخصوص و شیشه های دارو می باشد که در این مطلب تصاویری از جدیدترین مدل های آن را برای شما قرار داده ایم. با ما همراه شوید.

شیشه داروخوری

داروخوری,داروخوری نوزاد,سرنگ داروخوری

سرنگ داروخوری

داروخوری,داروخوری نوزاد,سرنگ داروخوری

داروخوری

داروخوری,داروخوری نوزاد,سرنگ داروخوری

سرنگ داروخوری

داروخوری,داروخوری نوزاد,سرنگ داروخوری

شیشه داروخوری

داروخوری,داروخوری نوزاد,سرنگ داروخوری

خرید شیشه داروخوری

داروخوری,داروخوری نوزاد,سرنگ داروخوری

شیشه داروخوری

داروخوری,داروخوری نوزاد,سرنگ داروخوری

داروخوری

داروخوری,داروخوری نوزاد,سرنگ داروخوری

سرنگ داروخوری

داروخوری,داروخوری نوزاد,سرنگ داروخوری

سرنگ داروخوری

داروخوری,داروخوری نوزاد,سرنگ داروخوری

داروخوری نوزاد

داروخوری,داروخوری نوزاد,سرنگ داروخوری

خرید شیشه داروخوری

داروخوری,داروخوری نوزاد,سرنگ داروخوری

داروخوری

داروخوری,داروخوری نوزاد,سرنگ داروخوری

سرنگ داروخوری

داروخوری,داروخوری نوزاد,سرنگ داروخوری

سرنگ داروخوری

داروخوری,داروخوری نوزاد,سرنگ داروخوری

شیشه داروخوری

داروخوری,داروخوری نوزاد,سرنگ داروخوری

داروخوری

گردآوری: بخش کودکیاری آکاایران