در این بخش از سایت آکاایران تصاویری از انواع شیشه های قندداغ خوری را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل از آکاایران: شیشه های داروخوری و قنداق خوری معمولا با ظرفیت و ارتفاع کمتر از شیشه شیرهای معمولی تولید می شوند تا فرآیند خوراندن دارو و قنداغ به نوزادان راحت تر و بهداشتی تر صورت بگیرد. این محصول نیز مانند سایر محصولات از تنوع رنگی بالایی برخوردار بوده و در رنگ های مختلفی عرضه شده است. با ما همراه شوید تا تصاویری از انواع شیشه های قندداغ خوری را مشاهده کنید.

شیشه قندداغ

قندداغ خوری,قندداغ خوری نوزاد,شیشه قندداغ خوری

شیشه قندداغ

قندداغ خوری,قندداغ خوری نوزاد,شیشه قندداغ خوری

شیشه قندداغ خوری

قندداغ خوری,قندداغ خوری نوزاد,شیشه قندداغ خوری

شیشه قندداغ

قندداغ خوری,قندداغ خوری نوزاد,شیشه قندداغ خوری

شیشه قندداغ خوری

قندداغ خوری,قندداغ خوری نوزاد,شیشه قندداغ خوری

شیشه قندداغ خوری

قندداغ خوری,قندداغ خوری نوزاد,شیشه قندداغ خوری

شیشه قندداغ خوری

قندداغ خوری,قندداغ خوری نوزاد,شیشه قندداغ خوری

قندداغ

قندداغ خوری,قندداغ خوری نوزاد,شیشه قندداغ خوری

شیشه قندداغ

قندداغ خوری,قندداغ خوری نوزاد,شیشه قندداغ خوری

شیشه قندداغ خوری

قندداغ خوری,قندداغ خوری نوزاد,شیشه قندداغ خوری

شیشه قندداغ

قندداغ خوری,قندداغ خوری نوزاد,شیشه قندداغ خوری

شیشه قندداغ خوری

قندداغ خوری,قندداغ خوری نوزاد,شیشه قندداغ خوری

شیشه قندداغ خوری

قندداغ خوری,قندداغ خوری نوزاد,شیشه قندداغ خوری

قندداغ خوری

قندداغ خوری,قندداغ خوری نوزاد,شیشه قندداغ خوری

قندداغ

قندداغ خوری,قندداغ خوری نوزاد,شیشه قندداغ خوری

قندداغ خوری

گردآوری: بخش کودکیاری آکاایران