آکاایران: نکاتی راجع به شروع تغذیه کمکی در شیرخواران

آکاایران: شروع غذای کمکی قبل از چهار ماهگی برای همه شیرخواران، ممنوع است

 

 موارد استثنایی در تغذیه شیرخواران

* اگر شیرخوار کوچک تر از ۶ ماه مطابق منحنی رشد، وزن نگیرد آیا می توان غذای کمکی را زودتر شروع کرد؟
در مورد شیرخوار زیر دو ماه: باید به پزشک مراجعه شود.
در مورد شیرخوار دو تا چهار ماه:
اول باید اقدامات زیر انجام و سپس کودک بعد از ۵ روز ویزیت شود.
۱) مشاوره با پزشک و اطمینان از عدم بیمار بودن کودک
۲) اطمینان مادر در مورد پستان گرفتن شیرخوار و نحوه درست دریافت شیر
۳) فشردن پستان در حین مکیدن شیرخوار
۴) تغذیه شیرخوار بر حسب میل او و دفعات بیشتر، ۱۲ بار در ۲۴ ساعت با تاکید بر شیردهی در شب
۵) تخلیه کامل پستان در هر بار تغذیه
۶) دوشیدن شیر پسین و تغذیه شیرخوار با این شیر با قاشق، فنجان یا SNS*
۷) تاکید بر عدم استفاده از هیچ شیری به جز شیر مادر
۸) استفاده مادر از شیرافزاهای گیاهی یا دارویی
*علیرغم توصیه های فوق اگر بعد از ۵ روز بازهم شیرخوار، وزن اضافه نکرده باشد می توان از شیر دایه و یا شیر مصنوعی استفاده کرد که معمولاً بسته به سن شیرخوار دو تا چهار بار در روز و هر بار ۳۰ تا ۹۰ سی سی از شیر دایه یا شیر مصنوعی است که بعد از تغذیه با شیر مادر و از طریق قاشق، فنجان یا SNS به شیرخار داده می شود. به هیچ وجه از بطری و گول زنک استفاده نشود.
*باید توجه داشت که تغذیه شیرخوار در شش ماه اول زندگی فقط شیر است خواه شیر مادر و یا شیر مصنوعی. مسلماً شیر مادر ارجح است لذا باید مادر را کمک و حمایت نمود تا بتواند شیر خوار را با شیر خودش تغذیه نماید.
*شروع غذای کمکی قبل از چهار ماهگی برای همه شیرخواران، ممنوع است.

نکاتی راجع به شروع تغذیه کمکی در شیرخواران    -آکانکاتی راجع به شروع تغذیه کمکی در شیرخواران    -آکا

 تغذیه شیرخوار در شش ماه اول زندگی فقط شیر است خواه شیر مادر و یا شیر مصنوعی

 
در مورد شیرخوار ۴ تا ۶ ماهه
*بین ۴ تا ۶ ماهگی (۱۲۰ تا ۱۸۰ روزگی) اگر شیرخوار، علیرغم اقدامات ذکر شده در مرود شیرخوار ۲ تا ۴ ماه، بعد از ۵ تا ۷ روز همچنان دچار کمبود وزن بود چون غذای اصلی کودک زیر ۶ ماه، شیر است می توان با نظر پزشک متخصص از شیر دایه یا از شیر مصنوعی به عنوان کمک شیر استفاده نمود و یا غذای کمکی را شروع کرد.
*استفاده از شیر مصنوعی باید بعد از تغذیه مستقیم از پستان مادر و شیر دوشیده شده مادر باشد و با فنجان یا قاشق به شیرخوار داده شود و هرگز از بطری استفاده نکرد.
*غذای کمکی توصیه شده برای این شیرخواران همان غذای ماه اول شیرخوارانی است که انحصاراً ۶ ماه با شیر مادر تغذیه شده اند.
*بنابراین در سن ۴ تا ۶ ماگی شروع غذای کمکی یا استفاده از شیر مصنوعی فقط با اثبات دریافت کم شیر مادر و عدم افزایش وزن مناسب کودک است.
 تغذیه تکمیلی شیرخواری که از شیرمادر محروم است و با شیر مصنوعی تغذیه می شود، چگونه باید باشد؟
۱) شروع تغذیه تکمیلی در این شیرخواران نیز پایان ۶ ماهگی است.
۲) به غذای آنان به هیچ وجه، نمک نباید اضافه شود.
۳) به مرور که مقدار و دفعات غذا بیشتر می شود حجم شیر مصنوعی را باید محدودتر کرد.
۴) شیرخوار باید آب و مایعات بیشتری دریافت کند.

4.15

منبع :