ورزش باعث پایین آمدن سزارین  

دکتر افسانه خادمی، دبیر همایش پزشکی ورزشی در این رابطه می‌گوید: در گذشته اطلاعات زیادی در مورد درمانی‌های غیردارویی وجود نداشت، اما امروزه بهایی که به درمان‌های غیردارویی داده می‌شود بسیار بیشتر از دارو درمانی است و یکی از این روش‌ها که می‌تواند به عنوان درمان یا پیش‌گیری مطرح شود، ورزش است.
تحقیقات نشان داده است که ورزش در بانوان به صورت مناسب و منظم، البته نه به صورت حرفه‌ای، می‌تواند در بهبود بسیاری از بیماری‌ها از قبیل سندرم پیش از قاعدگی و سندرم تخمدان پلی‌کیستیک موثر باشد.
وی گفت: اکثر پزشکان به زنان باردار توصیه به عدم تحرک و ورزش نکردن می‌کنند، اما امروزه ثابت شده است که ورزش در کاهش عوارض پس از زایمان بسیار موثر است و حتی آمارها نشان داده که ورزش باعث پایین آمدن سزارین نیز شده است.
دکتر خادمی افزود: ورزش در دوران بارداری دارای اصول و شرایطی است که با رعایت این اصول می‌توان بسیاری از مضرات دوران بارداری را کاهش داد و فواید زیادی را از طریق آن عاید بدن کرد.
وی افزود: در پیش‌گیری از بیماری پوکی استخوان نیز که شیوع آن در خانم‌ها بیش‌تر از آقایان است، ورزش قطعاً تاثیرات بسیار نتیجه‌بخشی برای بانوان به همراه دارد.
منبع:تبیان
ویرایش و تلخیص:آکاایران

 

 

دکتر افسانه خادمی، دبیر همایش پزشکی ورزشی در این رابطه می‌گوید: در گذشته اطلاعات زیادی در مورد درمانی‌های غیردارویی وجود نداشت، اما امروزه بهایی که به درمان‌های غیردارویی داده می‌شود بسیار بیشتر از دارو درمانی است و یکی از این روش‌ها که می‌تواند به عنوان درمان یا پیش‌گیری مطرح شود، ورزش است.
تحقیقات نشان داده است که ورزش در بانوان به صورت مناسب و منظم، البته نه به صورت حرفه‌ای، می‌تواند در بهبود بسیاری از بیماری‌ها از قبیل سندرم پیش از قاعدگی و سندرم تخمدان پلی‌کیستیک موثر باشد.
وی گفت: اکثر پزشکان به زنان باردار توصیه به عدم تحرک و ورزش نکردن می‌کنند، اما امروزه ثابت شده است که ورزش در کاهش عوارض پس از زایمان بسیار موثر است و حتی آمارها نشان داده که ورزش باعث پایین آمدن سزارین نیز شده است.
دکتر خادمی افزود: ورزش در دوران بارداری دارای اصول و شرایطی است که با رعایت این اصول می‌توان بسیاری از مضرات دوران بارداری را کاهش داد و فواید زیادی را از طریق آن عاید بدن کرد.
وی افزود: در پیش‌گیری از بیماری پوکی استخوان نیز که شیوع آن در خانم‌ها بیش‌تر از آقایان است، ورزش قطعاً تاثیرات بسیار نتیجه‌بخشی برای بانوان به همراه دارد.
منبع:تبیان
ویرایش و تلخیص:آکاایران