خانواده - روانشناسی کودک - آموزش مردانگی و زنانگی به کودکان

آموزش مردانگی و زنانگی به کودکان در نخستین سال های زندگی آغاز می شود.

پدر و مادر از طرق مختلف می توانند با رفتار خود به کودک بفهمانند که مرد بودن و زن بودن گرامی داشته می شوند و ارزش دارند. در برخی از خانواده ها کودکان این پیام را دریافت می کنند که هدف بشر بر جای گذاشتن نشانی از خود در دنیا و جاودانه ساختن نام خویش است. یک چنین جوی، رویاهای عظیم اکتشاف و رسیدن به کمالات هنری و علمی را تقویت می کند. در این خانواده ها از زنان نیز انتظار می رود علاوه بر نقشی که در خانواده ایفا می کنند، در اجتماع نیز مفید واقع شوند. این منظور زمانی عملی می شود که پدر و مادر نقش های متفاوتشان را با خشنودی بپذیرند، برای مقام و نقش یکدیگر ارزش قایل شوند و نسبت به فعالیتهای یکدیگر از خود علاقه نشان دهند.

در برخی از خانه ها، کودکان پیام متفاوتی دریافت می کنند. جایی که زن از پرورش فرزند و خانه داری خسته شده است، یا جایی که شوهر نسبت به هنرمندی و پیچیدگی لازم برای زن و مادر خانواده بودن ارزش قایل نیست. کودکان به نقش های آبا و اجدادی زنان به دیده حقارت خواهند نگریست. در این قبیل خانواده ها، دخترها ممکن است رقابت جو شوند و سعی کنند که در بازی های خودشان از پسرها و در آینده هم از مردها برتر باشند.

در خانه ای هم که نقش های جنسی وارونه می شوند، پیام متفاوتی به کودکان می رسد. در این جور خانه ها، زن چه در لفظ و چه در عمل رئیس و حاکم خانواده است. شاید او سرپرست اصلی نباشد و شاید هم باشد، اما در تمام موارد مهم خانواده، او تنها مرجع به حساب می آید. در این قبیل خانه ها، شوهر ظاهرا از رئیس خانواده بودن پرهیز می کند. او بطور آشکار همسرش را رئیس می داند. وقتی بچه ها از او می خواهند که در مورد مسئله ای تصمیم بگیرد، معمولا پاسخ می دهد که از مادرتان بخواهید.

زندگی و محیط خانوادگی فرصت خوبی فراهم می کند تا این واقعیت اساسی و مهم به کودکان نشان داده شود که مردان و زنان در نقش های متفاوتشان محتاج یکدیگرند و نیاز دارند که از یکدیگر مراقبت کنند

در این قبیل خانواده ها، کودکان با احترام یا تحسین اندکی نسبت به مردها بزرگ می شوند. هم پسرها و هم دخترها به پدر از دیدگاه مادر نگاه می کنند: پسری نازنین و مهربان اما سست و بی اراده، یک آدم خوش قلب با اشتباهات احمقانه، کاریکاتوری از یک انسان.

نمونه یک پدر ضعیف و مادر مسلط و نافذ هم بر فرزندان پسر اثر می گذارد و هم بر فرزندان دختر، پسرها ممکن است تلاش کنند که زیاده از حد تلافی این حالت را درآورند و با میگساری و هرج و مرج و بوالهوسی و بیرحمی نسبت به زنان، مردانگی شان را به  اثبات برسانند. دخترها نیزدر انتخاب شریک زندگی، غالبا از همان الگوهای خانواده خودشان پیروی می کنند و بدین وسیله وارونگی نقش های جنسی را ادامه می دهند تا آن را به نسل بعدی انتقال دهند.


اهمیت پرورش فرزندان پسر و دختر بعنوان افرادی یکسان و برابر، نباید ما را از این نکته مهم دور کند که پسرها در آینده باید مرد باشند و دخترها زن.


در عین حال که خواهان برابری جنسی هستیم، نباید فراموش کنیم که برخی از وظایف زیستی تغییرناپذیرند و دارای پیامدهای اجتماعی و روانی هستند. بسیاری از زنان بر اساس سرنوشتی که دارند، سرانجام زن و مادر خواهند شد، بنابراین تربیت عمومی و توقعات خصوصییشان باید آنها را قادر سازد تا از این دو نقش زنانه خشنودی عمیقی کسب کنند. البته، اندک زنانی هم یافت می شوند که ممکن است تصمیم بگیرند نقش های متفاوتی نسبت به دو نقش مذکور داشته باشند:  ممکن است بخواهند مکانیک، دریانورد و یا فضانورد باشند، یا وارد کارهای تجارتی بشوند، یا اینکه بخواهند به دنیای سیاست راه یابند.اینکه اشخاص، چه مرد و چه زن، باید انعطاف پذیری کافی برای پیشرفت در هر گونه شغل یا نقش سیاسی داشته باشند، هیچ ایرادی ندارد و خوب است، اما اگر بسیاری از مردان و زنان در رقابت ها و همچشمی های متقابل و دو جانبه  شرکت نکنند، زندگی برای همه توام با آسایش و راحتی بیشتری خواهد بود.


زندگی و محیط خانوادگی فرصت خوبی فراهم می کند تا این واقعیت اساسی و مهم به کودکان نشان داده شود که مردان و زنان در نقش های متفاوتشان محتاج یکدیگرند و نیاز دارند که از یکدیگر مراقبت کنند.
منبع: تبیان
ویرایش و تلخیص: آکاایران