تئاتر درمانی در خانه

با بازیهای نمایشی به کودکتان شخصیت دهید

بازیهای نمایشی، بازیهایی است که به کودک برای درک احساس متقابل و اصلاح رفتار به صورت غیرمستقیم با تاثیرگذاری بر ناخودآگاه کمک می‌کند.

بازیهایی که در ادامه معرفی می‌شود، اهمیت ویژه‌ای در شکل‌گیری ساختار شخصیت کودکان دارد و انجامشان به والدین توصیه می‌شود.

1- نقش معکوس: دو صندلی را با فاصله دو متری روبه روی هم قرار می دهیم و از کودک می خواهیم روی صندلی اول نقش خودش را بازی کند و روی صندلی دوم نقش دوستش را که از او دلخور است (نقش مقابل می تواند پدر، مربی یا معلم، برادر و یا دیگران باشد)

2- حس گرفتن: از کودک یا کودکان می خواهیم حدود یک دقیقه حسی را که از آن ها می خواهیم اجرا کنند مثل حس خوشحالی، ناراحتی، تعجب، ترس، خجالت و ... سپس از کودک می خواهیم در رابطه با علت حسش توضیح دهد (چرا می ترسی؟ چرا خوشحالی؟).

3- بازی با ماسک: کودکان با استفاده از ماسک راحت تر احساسات و هیجانات نهفته خود را بروز می دهند؛ به عنوان مثال یک کودک خجالتی با استفاده از ماسکی که سمبل شجاعت است، راحت تر نقش یک فرد شجاع را بازی می کند و با کاهش ترس و اضطراب، خجالتش نیز رفع می شود.

4- بازی گفت وگو با خود مقابل آینه: از کودک می خواهیم در مقابل آینه قرار بگیرد و در رابطه با یک موضوع با خودش حرف بزند، مثلا در رابطه با این که چرا دعوا کار بدی است و یا این که در رابطه با یک اشتباهی که کرده است، خودش را راهنمایی کند.

5- اجرای نقش مسئولان: در این بازی از کودک می خواهیم فرض کند که شهردار است و برنامه های خود را توضیح دهد. انجام این بازی در افزایش اعتماد به نفس کودک موثر است.

کودکان می خواهیم چشمان خود را ببندند و فرض کنند در کره ماه قرار دارند و باید اتفاقاتی را که آن جا رخ می دهد گزارش کنند، کودکان بدون دیدن یکدیگر با هم ارتباط کلامی برقرار می کنند و این مهارتی است که تاکنون تجربه نکرده اند

6- پانتومیم: زمانی که کودک حرف نزند، به تمرکز بیشتری برای مفهوم سازی نقشش از طریق حرکات بدنی نیاز دارد. این روش علاوه بر افزایش دقت و تمرکز، باعث یادگیری و آموختن زبان بدن می شود؛ حرکاتی که بدون استفاده از کلام، مفهوم را می رساند.

7- بازی نقش به وسیله عروسک های خیمه شب بازی: در این بازی کودک بدون آن که دیده شود، توسط عروسکی که در دستش کرده، به ایفای نقش می پردازد، کودکان مضطرب با این روش بهتر ارتباط برقرار می کنند.

8- بازی های خیالی گروهی: از کودکان می خواهیم چشمان خود را ببندند و فرض کنند در کره ماه قرار دارند و باید اتفاقاتی را که آن جا رخ می دهد گزارش کنند، کودکان بدون دیدن یکدیگر با هم ارتباط کلامی برقرار می کنند و این مهارتی است که تاکنون تجربه نکرده اند.

 

بخش خانواده ایرانی تبیان