bxs1

شاید شما هم جزو والدینی باشید که بار‌ها دیده‌اید کودکتان انگشت خود را می‌مکد. این کار آن‌ها دلایل زیادی دارد. به عنوان نمونه برخی معتقدند اگر کودک در دوران نوپایی از مادرش دور بوده باشد، در دوران بعدی رشد خود به چنین عملی رو می‌آورد. بعضی از دلایل دیگر این کار و راهکارهایی برای رفع این عمل را در ادامه بخوانید.

استرس دارد

ممکن است از این راه به آرامش برسد یا ترس از والدین و یا مهد کودک دارد . برای اینکه این عادت را از کودک خود دور کنید باید به این موارد توجه کنید توجه او را به عملی دیگر جلب کنید.

 

استرس را از او دور کنید

اگر دختر است ناخن هایش را لاک بزنید، از نشانه های کلامی و یا تصویری برای تذکر دادن به او استفاده کنید . برایش جایزه در نظر بگیرید و به او یادآور شوید که اگر این کار را تکرار نکند جایزه های بهتر و بیشتر به او می دهید. در ابتدا در جمع بخواهید که این کار را ترک کند و بعد از آن در تنهایی نیز این کار را انجام ندهد. او یکباره این عادت را ترک نخواهد کرد پس صبور باشید.

 

درباره عواقب این کار با او سخن بگویید

از روش انزجار درمانی استفاده کنید. برای مثال دستکش دستش کنید و یا به دستش مزه بدی بزنید. دستانش را در دست خود بگیرید تا احساس امنیت کند و این کار را تکرار نکند. آیینه در مقابلش قرار دهید تا هنگام مکیدن خود را در آن ببیند و در این حالت از چهره اش انتقاد کنید.

 

ناخن جویدن

علت: این کار ممکن است از دلخوری باشد. و یا راهی برای کسب آرامش اگر در خانه سخت گیری می کنید ممکن است این کار را انجام دهد. اگر کم رو باشد ممکن است مرتکب چنین عملی شود.

اگر دختر است ناخن هایش را لاک بزنید، از نشانه های کلامی و یا تصویری برای تذکر دادن به او استفاده کنید . برایش جایزه در نظر بگیرید و به او یادآور شوید که اگر این کار را تکرار نکند جایزه های بهتر و بیشتربه او می دهید

راهکارها:

** افکار او را منحرف کنید و او را به کار دیگری مشغول سازید

** برای ترک این کار جایزه در نظر بگیرید

**به او وسیله ای دهید تا فکرش را مشغول سازد

** سعی کنید از او زیاد انتظار نداشته باشد او کودک است و توانایی زیادی ندارد

**بگذارید کودکی کند اجازه بدهید بازی کند بدود و شیطنت داشته باشد

**سخت گیری را کم کنید

** او را زیاد تنها نگذارید و برایش کتاب بخوانید و با او بازی کنید

** ناخن هایش را کوتاه نگه دارید

 

بخش خانواده ایرانی تبیان

منبع : tebyan.net