ده مۆلفه‌ی پدر زرنگ

پدران زرنگ ، بهترین و راحت ترین و کاربردی ترین راه ها را برای تربیت مناسب فرزندشان انتخاب می کنند، می خواهید جزء پدران زرنگ باشید؟

در مورد وظایف و ویژگیهای مادران موفق و باید و نباید های رفتار و گفتار و نیز نقش و جایگاه آنان در تربیت و تزکیه فرزندان کتاب ها، فیلم ها و سریالهای تلویزیونی و مقالات و مطالب فراوانی تهیه و توزیع شده و همایش و آموزش های زیادی را از طریق رسانه ها و مراکز آموزشی و تربیتی و علمی شاهد بوده ایم.

اما به مردان و طرح و تبیین رسالت و مۆلفه های پدری کمتر پرداخته شده است و این در حالیست که آقایان به جهات مختلف از جمله برخورداری از قدرت مدیریتی، مالی و حتی جسمی بیش از مادران می بایست مورد توجه و تامل آموزشی مراکز و مراجع ذیربط واقع شوند. جالب تر اینکه براساس آمار بدست آمده از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره ای در حوزه مسائل مربوط به خانواده و تربیت فرزندان، بیش از 85 درصد مراجعه کنندگان را خانم ها و تنها 15 درصد را آقایان به خود اختصاص داده اند.

بنابراین یکی از رسالت های اصلی رسانه ها و مراکز ذیربط پرداختن به چگونگی و چرایی ورود پدران به عرصه تعلیم و تربیت فرزندان می باشد.

**پدران زرنگ قبل از پرداختن به تربیت فرزندان به تربیت خود و دفع کاستی ها و ناراستی های اخلاقی و رفتاری خود می پردازند. از کوزه همان برون طراود که دراوست.

**پدران زرنگ راحت ترین راه تربیت را برمی گزینند. یعنی احترام و محبت به مادر فرزندان را در الویت برنامه های تربیتی قرار می دهند.

**زرنگ ترین پدر، پدری نیست که صرفا بدنبال جمع آوری مال و اموال باشد. زرنگ ترین پدر بهترین ثروت و سرمایه را برای فرزندانش فراهم می سازد: تربیت دینی، پدر زرنگ به خوبی می داند که نباید نوکری کند باید روش ها و مهارتهای معلمی و دوستی را در مورد فرزندان خود اعمال نماید.

** پدارن زرنگ متواضع اند و هرگز ادعا نمی کنند که: "دیوانه ها به مشاور مراجعه می کنند" مطالعه و مشاوره را جز اصلی ترین پیش نیازهای تربیت فرزندان می دانند.

**پدران زرنگ، به تنهایی و یا با دوستان به مسافرت و تفریح و گردش نمی پردازند. با خانواده بودن را از بهترین راهکارهای عملی تربیت فرزندان می دانند.

پدران زرنگ راحت ترین راه تربیت را برمی گزینند. یعنی احترام و محبت به مادر فرزندان را در الویت برنامه های تربیتی قرار می دهند

**پدر زرنگ به خوبی می داند که خودنمایی و فخرفروشی در مورد ثروت، پست و مقام، مسکن ، زیبایی های ظاهری موجب خودنمایی و تظاهر فرزندان به بدحجابی، نشان دادن زیبایی های بدنی و انتخاب دوست و همسر و  .... با تأکید برارزش های مادی خواهد شد. لذا همواره در پی خشکاندن ریشه های خودنمایی بوده و زیبایی اندیشه و معنویت را به زیبایی اندام و مادیت ترجیح می دهد.

** پدر زرنگ در تلاش است تا زمینه های ارتباط کلامی بیشتری با اعضای خانواده بویژه فرزندان را فراهم سازد شنونده خوب و فعال باشد هرگز از زور و استبداد برای تربیت استفاده نکند.

**متأسفانه کم نیستند پدرانی که در بیرون از منزل با دیگران، همکاران و همسایه ها در مسجد و بازار و کوچه و خیابان و بین خویشاوندان، بذله گو، خوش مشرب، بسیار فعال و پرانرژی، اما در منزل در تعامل با همسر و فرزندان بسیار کم حرف و کسل و تنبل می باشند در حالیکه پدران زرنگ در خلوت و خانه نیز همانگونه اند که در بیرون.

** پدر زرنگ بین فرزندان خود تبعیض قائل نشده و با دختر رفتار ویژه ای دارد. دخترانی که از طریق پدر مورد مهر و محبت قرار گرفته و با پدر به عنوان غیر همجنس ارتباط خوبی برقرار می کنند به ندرت در بیرون از منزل بدنبال ارتباط با غیرهم جنس می باشند.

** یکی از عادات و آداب ناسالمی که در بین بسیاری از والدین رایج است فرافکنی و محکوم کردن دیگران است. ناسازگاری و انحرافات و آسیب های رفتاری فرزندان خود را محصول عملکرد خود نمی دانند. مدرسه، رسانه ها و جامعه را مقصر می دانند. اما پدر زرنگ قبل از همه خود را مسئول و مقصر می داند. علت انحراف و بدرفتاری فرزند خود را در داخل منزل جستجو می کند. و به طریق علمی (با مطالعه و مشاوره) در پی حل مشکلات تربیتی فرزندان برمی آید. ضمنا همه مسئولیت را به عهده همسر (مادر فرزندانش) نمی اندازد.

 

 

 

احمد رزاقی

بخش خانواده ایرانی تبیان

مطالب مرتبط :

مسئول تنبیه ،دوست داشتنی نیست

جایگاه پدر در دستان مادر

الگوی رفتاری پدر متعادل

منبع : tebyan.net