دمدمی مزاج های فسقلی

آنچه که در درون بشر می گذرد بسیار پیچیده است، و طبق این پیچیدگی درونی، این احتمال وجود دارد که آنجاکه عشق و محبت است، مقداری هم نفرت یافت می شود. آنجا که تعریف و تمجید وجود دارد، مقداری هم حسادت میتوان یافت.و آنجا که موفقیت و کامیابی وجود دارد،مقداری هم نگرانی از آینده هست. انسان باید دانایی و معرفت زیادی داشته باشد تا درک کند که همه احساسات بشری برحق هستند، چه احساسات خوب، چه احساسات بد و چه احساسات متغیر.

در برخی شرایط کودکان در آن واحد هم از ما متنفرند و هم ما را دوست دارند. آنها نسبت به پدر و مادر و معلم ها و همه افرادی که در زمینه ای صاحب اختیار آنها هستند، دو گونه احساس دارند.والدین نمی توانند احساس دمدمی مزاجی کودکشان را به آسانی بپذیرند.والدین چنین فکر می کنند که آدم باید از لحاظ ذاتی دارای عیب و ایرادی باشد که نسبت به مردم دو گونه احساس داشته باشد،بخصوص نسبت به اعضای خانواده اش.

ما می توانیم یاد بگیریم که وجود احساسات دمدمی مزاجی را در کودکانمان بپذیریم. یرای اینکه نگذاریم بیخود و بی جهت ناسازگاری و تضاد بوجود آید، باید کاری کنیم کودکان بدانند که این قبیل احساسات نرمال و طبیعی هستندو ما می توانیم قسمت زیادی از احساس گناه و اضطراب کودک را کاهش دهیم. بدین ترتیب که احساسات دمدمی مزاجی کودک را بیان و تصدیق کنیم:

ما اگردرباره احساس دمدمی مزاجی کودک، با لحنی ملایم و خالی از انتقاد اظهار نظر کنیم، برای او مفید واقع شدیم و به او کمک کرده ایم، زیرا این برخورد ما به او نشان می دهد که حتی احساسات درهم و برهم آنها هم قابل درک هستند و ماورای فهم ما نیستند.

 

از طرف دیگر حرف هایی مانند آنچه در زیر آمده است، به هیچ وجه مفید واقع نخواهند شد:

((پسر، مگر سیمهایت قاطی شده اند! یک دقیقه از دوستت خوشت می آید و قربان صدقه اش می روی، لحظه ای دیگر ازش متنفر می شوی و هزار جور بد و بیراه بارش می کنی.اگر رد آن کله ات چیزی به اسم عقل وجود دارد درست فکر کن و یکبار نظر بده."

اگر کودکان را در زمینه احساسات و عواطف آموزش دهیم، می توانیم به آنها کمک کنیم تا بدانند که چه احساسی دارند، برای کودک بیشتر این مهم است که بداند چه احساسی دارد تا اینکه بداند چرا آن احساس را دارد. وقتی کودک بطور آشکار می داند که چه احساساتی دارد، احتمال کمی وجود خواهد داشت که در درونش (( احساسات درهم و برهم)) پدید آید.

 همچنین این احساس دمدمی مزاجی کودک شامل حال والدین هم خواهد شد مثلا: کودک در سن سه تا چهار سالگی ممکن است به مادر خود بگوید:( مادر، من از تو متنفر و بیزارم). شما بعنوان مادر نباید از گفته او ناراحت و دلسرد شوید. کودک در این سن در مقابل محدودیت هایی که برای او وجود دارد، یا خواسته هایی که دارد و انجام نمی گیرد، خشمگین می شود و ممکن است به پدر ومادر خود یا به کودکان دیگر چنین جمله ای را بگوید. بعضی از کودکان در موقعی که خواسته های خود را برآورده نمی بیند ناراحت نمی شوند و واکنشی نشان نمی دهند، بعضی دیگر ناراحتی خود را بصورت قهر کردن و خشمگین شدن به پدر و مادر خود و دیگران نشان می دهند.

          سوتیتر :عمل آینه این است که تصویر را همان گونه که هست ،منعکس می کند، بدون اینکه در این انعکاس تصویر تملق کند یا مرتکب اشتباه شود. همچنین وظیفه یک آینه عاطفی این است که احساسات را همان گونه که هستند منعکس سازد، بدون اینکه آنها را تحریف کند

پدر و مادر باید به علتی که کودک را خشمگین کرده است و سبب شده که چنین جمله ای را به زبان بیاورد، توجه و دقت کنند. بعضی از مواقع گفته کودک، نتیجه خشم و عصبانیت و گفتار یا رفتار مادر است، یعنی اگر مادر خسته و عصبانی باشد و در مقابل خواسته حق یا نا حق کودک به او بگوید:( تو بچه بدی هستی، دیگه دوستت ندارم.) کودک هم همین جمله را درموقع خود، به مادرش خواهد گفت. کودکان در سن چها رو پنج سالگی کلمات را روی پدر و مادر امتحان می کنند. همان طوری که کودک 12 تا 18 ماهه شروع به قدم برداشتن می کند تا راه رفتن را یاد بگیرد، کودک در این سن نیز با کلمات بازی می کند و آنها را بکار می برد. مادر باید به کودک اجازه دهد که احساس خود را بصورت کلمات بیان کند. ولی واکنش او باید منطقی باشد. مادر باید به کودک بگوید: من با آنچه تو می خوای انجام بدی موافق نیستم ولی دوستت دارم. اگه تو آنچه را من می گم انجام بدی، من هم آنچه را تو می گی، اگه درست باشه انجام می دم و آنوقت همدیگر را دوست خواهیم داشت. اگر شما با متانت و ملایمت با کودک خود رفتار کنید کمتر صحبت از اظهار تنفر و بیزاری بین کودک و مادر به میان خواهد آمد. کودک ممکن است موقعی از شما اظهار بیزاری و تنفر کند که شما کودک را وادار کنید که کاری انجام دهد یا او بخواهد کاری کند که شما موافق آن نیستید. چون در بعضی از مواقع ممکن است حق با کودک باشد، بنابراین مادر باید در گفته و خواسته خود تجدید نظر کند. چون اکثر اوقات مادر صحیح می گوید در این صورت با متانت و بدون خشم و عصبانیت باید از کودک بخواهد که آن کار را انجام دهد و او هم انجام خواهد داد. اگر کودک مقاومت کرد مادر باید به کودک اختیار انتخاب بدهد، کودک باید یا آن کاری را که شما خواستید انجام دهد و یا تنبیه شود ( مثلا او را از داشتن چیزی محروم کنید) در این صورت کودک تکلیف خود را می داند و معمولا تبعیت خواهد کرد و آن کار را انجام خواهد داد.

,تربیت کودک

آینه ای باشیم برای شخصیت کودک

چکار می توانیم بکنیم تا کودک را در شناخت احساساتش یاری دهیم؟ برای جامه عمل پوشاندن به این خواسته ما می توانیم آینه ای برای احساسات او باشیم و این احساسات را منعکس کنیم. کودک از شکل فیزیکی خود با نگاه کردن به آینه آگاه می شود و وقتی ما احساسات او را منعکس می کنیم، او این انعکاس احساسات را خواهد شنید و از آنها هم آگاه خواهد شد. عمل آینه این است که تصویر را همان گونه که هست ،منعکس می کند، بدون اینکه در این انعکاس تصویر تملق کند یا مرتکب اشتباه شود. همچنین وظیفه یک آینه عاطفی این است که احساسات را همان گونه که هستند منعکس سازد، بدون اینکه آنها را تحریف کند:

((انگار خیلی عصبانی هستی)). ((انگار کل این ماجرا تو را بیزار کرده است)). (( انگار خیلی ازش متنفری))

این جملات بطور واضح به کودک نشان می دهد که دارای چه احساساتی خواهند بود. وقتی تصویر در آینه شفاف باشد، فرصتی پیش خواهد امد تا صاحب این تصویر بطور ابتکاری خودش را بیاراید و تغییر دهد.

 

 

فرآوری: نوریه نوچمنی

بخش خانواده ایرانی تبیان

منبع : tebyan.net