بازی های خیالی کودکان 

دیروز با خبر شدم یه رباط بزرگ غول پیکر که ساخته شیطان بود به نزدیکی شهر ما رسیده و اگر وارد شهر بشه ،همه چیز رو نابود می کنه .امروز توی شهر دیدم که همه ی مردم درباره من حرف می زدند .اونا می گفتند فقط مرد عنکبوتی می تونه به حساب رباط شیطان برسه .مردم خیلی ترسیده بودند .باید به جنگ رباط شیطان می رفتم.

مثل اینکه یه چیزی داره به شهر نزدیک می شه . صدای پاش شنیده می شه.راستش یه کم ترسناکه! سایه ش داره نزدیکتر و نزدیکتر می شه .حالا یه صدا از پشت سرم شنیده شد.صدایی شبیه لولای در بود به سرعت برگشتم عقب .تو کی هستی اگر فکر بدی داشته باشی نمی تونی از دست من فرار کنی!

هوا به یکباره روشن شد و بازم بابا که دستش روی کلید برق بود گفت من که نمی فهمم چرا برق اتاقتو خاموش می کنی چرا تو تاریکی بازی می کنی .بازی دیگه بسه شام شام شام .

اصلا من شام نمی خوام، نمی خوام ،نمی خوام !

خیلی خوب پس بازی هم ممنوع ، یالله بیرون.

*************

والدین توجه داشته باشند این طرز رفتار کردن با مرد عنکبوتی درست نیست .مرد عنکبوتی آدم مهم ،محبوب و شجاعیه. کسی نباید احترامشو نادیده بگیره. وقتی فرزند شما ساعتها خودش رو در نقش مرد عنکبوتی در نظر می گیره داره اعلام می کنه که به خصوصیات و امتیازات او احتیاج روحی داره .دوست داره تا از نظر اطرافیانش مهم ،محبوب و شجاع حساب بشه .نادیده گرفتن نیاز کودکان به احترام و بزرگی ،آنها را روزبه روز بیشتر در دنیای تخیلات غرق می کند.

مخصوصا در خانواده های شلوغ یا در خانواده ای که والدین وقتی برای کودکان خود ندارند ،پناه بردن بیش از حد کودکان به دنیای تخیلات امری طبیعی است .وارد دنیای تخیلات کودکان خود شوید .ببینید در دنیای تخیلاتشان چه شخصیتی دارند .آیا سلطان هستند و همه از آنها تبعیت می کنند. در این صورت شاید بتوان گفت به دلیل ضعف در مقابل زورگویی های بزرگترها چنین رویا و آرزویی برایشان ایجاد شده است. بچه هایی که از سوی خواهر و برادر بزرگتر خود اذیت می شوند ممکن است چنین تخیلاتی داشته باشند.

کودکی که مایل نیست از تخیلات خود خارج شود و به دلیل خیالبافی از جمع کناره می گیرد،دچار مشکلات عصبی خواهد شد

آیا در تخیل دختر شما ملکه ی زیبایی بودن بیش از اندازه مورد توجه قرار گرفته است. در این صورت شاید به اندازه کافی زیبایی او را تحسین نکرده اید. شاید او از چهره خود ناراضی است و خود را زشت می پندارد. در رسیدن به قضاوتی بهتر از ظاهرش به او کمک کنید.

به هر حال تخیلات کودکان را جدی بگیرید. البته خیالبافی کودکان چیز بدی نیست. بسیاری از بچه های باهوش، خیالبافند.گاهی چنان غرق در تخیلات می شوند که نه صدایی از اطراف خود می شنوند و نه متوجه وجود چیزی جدید در اطراف خود می شوند .اگر از آنها بپرسید آیا پوستری که روی در اتاقت زدم قشنگ بود؟ می گن کدوم پوستر من ندیدم.

کودک

این چیزها اصلا نگران کننده نیستند بلکه  می توانند نشانه تمرکز عمیق و فکر دقیق فرد باشند اما محتوای خیالبافی مهم است وخیالبافی بیش از حد نیز خوب نیست و می تواند نشانه ی یک مشکل روحی باشد. کودکی که مایل نیست از تخیلات خود خارج شود و به دلیل خیالبافی از جمع کناره می گیرد،دچار مشکلات عصبی خواهد شد .او را با مشغول کردن در فعالیتهای اجتماعی در رفع استرسهایش یاری کنید .اگر می توانید ارتباطی صمیمانه و به دور از اضطراب با او برقرار کنید ،سعی کنید بفهمید چه خیالاتی داشته و چه شخصیتی بازی می کرده است.

از خیالبافیهای کودکان بیش از اینها می توانید استفاده کنید .چنانچه شب می ترسند بخوابند رویاهای زیبایی را مطابق با سلیقه و احیانا جنسیتشان به تخیلشان تزریق کنید .

 

ترس کودکان به خاطر افکار و خیالبافی های وحشتناکشان است. شما خیالشان را با رویاهای شیرین زیبا کنید.مثلا بگویید وقتی بزرگ شدی خانم معلم می شی می ری سر کلاس .می خوای به دانش آموزات دیکته بگی .راستی اگه یکی از بچه ها درسشو نخونده باشه چکار می کنی؟

به همین ترتیب ذهن او را درگیر این گونه مطالب کنید و وقتی استارت یک تخیل زیبا را زدید او را تنها بگذارید.

اگر دوست دارید اسباب بازیهایشان را جمع کنند یک نقش به آنها بدهید.مثلا بگویید تو خلبان هستی و همه اینها دوستان تواند که در معرض خطرند. باید آنها را جمع کنی و به جای امنی (مثل کمد)ببری و آنجا بگذاری.

 

 

انسیه نوش آبادی

بخش خانواده ایرانی تبیان

منبع : tebyan.net