تربیت اما بدون آسیب

در نوشتار قبل به پاره ای از آسیب هایی که متوجه جوانان و نوجوانان می باشد اشاره کردیم. گفته شد با تمام سعی و تلاشی که والدین، مربیان و برنامه ریزان آموزشی و تربیتی از خود نشان می دهند، مع الاسف دیده می شود در بسیاری از موارد مشکلات و مسایل حادی گربیانگیر والدین و فرزندانشان می شود.

 اما در ادامه به عوامل دیگری که موجب فاصله ی نسل نوجوانمان با آرمانها و ایده آلهای ما می شود خواهم پرداخت.

 

روابط والدین و تأثیر آن بر مسایل نوجوانان

طی بررسی ها و پژوهش هایی که به عمل آمده است، بسیاری از نوجوانان آرامش خود را مدیون و مرهون آرامش والدین خود هستند.

به این معنا که اگر از آنها پرسیده شود ریشه و دلیل نشاط رفتاری و شادابی شما در چیست پاسخ می  دهند آرامشی است که در رفتار والدینمان نسبت به هم می بینیم.

 

معمولاً اینگونه است که کودکان و نوجوانان ترجیح می دهند والدینشان بیش از اینکه با آنها مهربانی کنند با یکدیگر تعامل سازنده داشته باشند.

برای این منظور و به جهت حمایت و حفظ حقوق حتمی کودکان و نوجوانان، والدین باید نسبت به فراگیری فنون و روشهای ارتباط موفق و سازنده تلاشی جدی داشته باشند.

باید بتوانند با هم گفتگو کنند. از خطاهای یکدیگر چشم پوشی نمایند. برای هم پشتیبان و حمایت گر باشند. برای تربیت فرزندانشان با هم برنامه ریزی کنند و برنامه های تربیتی را به کمک هم به اجراء بیاورند.

 

بسیاری از فاصله هایی که در جوانان نسبت به دین و مذهب می بینیم مربوط به رفتارهایی است که از برخی دیندارنماها دیده اند

ایجاد بستر مناسب جهت تربیت دینی

تربیت دینی فراتر از آموزش دینی است. در بسیاری از خانواده ها برنامه های متنوعی جهت آموزش دینی نوجوانان پیش بینی می شود. از کلاسهای حفظ و قرائت قرآن گرفته تا جلسات مذهبی و آموزشهای دینی صرف.

هرچند این موارد از ویژگی ها و پایه ی اصیل یک خانواده ی دینی و مذهبی پیشرو می باشد، اما پرداختتن به تربیت دینی امری لازم تر و ضروری تر می باشد.

والدین باید بیاندیشند چگونه می توانند دانسته های فرزندانشان را به رفتار صحیح و قابل قبول تبدیل کنند.

برای ایجاد رفتار مذهبی، مراحلی باید طی شود تا این فرایند به درستی صورت پذیرد.

 

اُنس مذهبی و ایجاد انگیزه به عنوان مهمترین و نخستین گام تلقی می شود. بسیاری از فاصله هایی که در جوانان نسبت به دین و مذهب می بینیم مربوط به رفتارهایی است که از برخی دیندارنماها دیده اندوالدینی که مذهبی می باشند باید نسبت به جذب کردن فرزندانشان به فضای دینی و معنوی بذل توجه بیشتری داشته باشند.

 

بسیاری مواقع آزادی عمل بی حساب و بدون کنترل می تواند آرامش، امنیت روانی و ساختارهای دینی شکل گرفته در کودکان را متزلزل و حتی تخریب کند

نظارت بر دسترسی های نوجوانان

بسیاری از کودکان و نوجوانان از نظر دسترسی به امکانات و ابزارهای مختلف دارای آزادی کامل می باشند.

به راحتی می توانند از ماهواره استفاده کنند و یا بدون هیچگونه دردسری از اینترنت پرسرعت برخوردار باشند.

باید دانست هرچند فراهم آوردن امکانات جهت رشد و بهره مندی نوجوانان امری ضروری و مفید به حساب می آید، اما در

بسیاری مواقع آزادی عمل بی حساب و بدون کنترل می تواند آرامش، امنیت روانی و ساختارهای دینی شکل گرفته در کودکان را متزلزل و حتی تخریب کند

به همین جهت توصیه می شود نسبت به وسایل ارتباط جمعی و به طور خاص اینترنت و ماهواره نظارت و کنترل جدی و مؤثری اعمال شود.

در بسیاری مواقع با اندک استفاده ی نابجا از اینگونه دسترسی ها، شاهد سقوط و افت معنوی و رفتاری در نوجوانان خواهیم بود.

 

 

علیرضا مهدوی شاهرودی

بخش خانواده  ایرانی تبیان

مطالب مرتبط :

معماری آینده ی کودک

آداب گرم کردن رابطه با نوجوان

رفیق نوجوانتان باشید

منبع : tebyan.net