برای خلق یک اثر زیبا حتما لازم نیست ابزار خاصی داشته باشیم .گاهی وقتی خوب به اطرافمان نگاه کنیم ، می توانیم با ذوق و خلاقیت مان زیبایی بیافرینیم. عکس های زیر نمونه هایی از خلاقیت یک مادر هنرمند است که باهمراه کردن وسایلی ساده با نوزاد خود ، آن ها را خلق کرده است .هر کدام از ما می توانیم با دقت در پیرامون خود ، یک مادر هنرمند باشیم.مادران نسل های گذشته که با تکه های پارچه ،خود برای فرزندانشان عروسک درست می کردند ، نمونه ی بارزی از هنر مندی مادرانه بودند. هر چند این روزها شاید مشغله کم تر فرصت دهد تا به اطرافمان به دقت نگاه کنیم اما بهتر است سعی مان را بکنیم...

 • مادر هنرمند
 • مادر هنرمند
 • مادر هنرمند
 • مادر هنرمند
 • مادر هنرمند
 • مادر هنرمند
 • مادر هنرمند
 • مادر هنرمند
 • مادر هنرمند
 • مادر هنرمند
 • مادر هنرمند
 • مادر هنرمند
 • مادر هنرمند
 • مادر هنرمند
 • مادر هنرمند

منبع : tebyan.net