میم مثل مهر
تازگی ها اومده توی خونمون
در جای خالی پدر

 ::: صفحه اصلی ::: 

منبع : tebyan.net