خسته و کلافه به نظر می رسید، آن قدر عصبی و ناراحت، که می شد فهمید روز سختی را گذرانده است. کم و بیش حدس می زدم دلیل ناراحتیش چیست ولی صبر کردم تا خودش شروع به صحبت کند. در حالی که کمی آرام تر شده بود گفت: دیوانه ام کردند، نمی دانم خودشان خسته نمی شوند از صبح تا شب یک لحظه هم آرام نمی نشیند حالا میگم کوچیکه عقلش نمی رسه و اذیت می کنه از بزرگه توقع ندارم.  پشت سر هم حرف می زد و گله می کرد از دست دو پسرش کلافه بود و به اصطلاح آمده بود قهر. بهشون گفتم تا آدم نشن و رفتارشون را عوض نکنند برنمی گردم. در حالی که چای گرمی جلویش می گذاشتم گفتم البته اینجا خانه خودت است اما فکر می کنی با قهر کردن مشکلات حل می شود. دو تا بچه را تنها توی خانه گذاشته ای که مثلاً ادبشان کنی خودش که از این عمل ناراحت بود بغضش را قورت داد و گفت خوب میگی چه کار کنم.

برای زمان هایی از روز که احساس می کنید بچه ها انرژی بیشتری دارند از تمرینات ورزشی مثل فوتبال و دوچرخه سواری در نزدیک ترین پارک یا فضای سبز استفاده کنید.

چه فرقی؟

خوب، خیلی بازیگوش و سر به هوا هستند. کافی است فقط پنج دقیقه تنهایشان بگذارم می توانند خانه را به آتش بکشند.

چرا فکر می کنی بچه ای که انرژی دارد باید 24 ساعته توی آپارتمان آرام و ساکت باشد. اصلاً تو بچه هایت را هفته ای چند بار به پارک می بری؟

کمی فکر کرد و با تعجب گفت: هفته ای چند بار؟ دو ماه یک بار و شاید بیشتر، من که تنهایی از پس همه کارهاشون برنمی آیم که هفته ای چندبار به پارک ببرمشان. همین که بتوانم به درس و مشقشان برسم هنر کرده ام.

خوب اشتباه تو همین جاست. شرایط کاری همسرت ایجاب می کند که زمان کوتاهی را با شما بگذراند و بیشتر مسئولیت خانه و بچه ها به دوش شما افتاده است. شاید نتوانسته ای خوب برنامه ریزی کنی تا از همان زمان کوتاهی که پدر بچه ها در خانه است استفاده کنی.

بی برنامگی در تربیت بچه ها بزرگترین آفت است که گریبان گیر همه خانواده ها می شود و نه تنها امروز بلکه آینده آنها را با خطر بی مسئولیتی و بی برنامگی مواجه می کند.

یک قلپ چای نیمه گرمش را یک نفس سرکشید و گفت: به نظر تو من چه کار کنم؟

با این شرط قبول کردم کمکش کنم که همه موارد را مو به مو اجرا کند او هم قبول کرد.

در درجه اول شناخت خلق و خوی هریک از بچه ها مهم است که مادر می تواند بهترین شناخت را روی هریک از فرزندانش داشته باشد.

 با این شناخت می توانید به اصطلاح رگ خواب هر کدام را به دست بیاورید و این راه بهترین روش برای کنترل بچه هاست.

 برای زمان هایی از روز که احساس می کنید بچه ها انرژی بیشتری دارند از تمرینات ورزشی مثل فوتبال و دوچرخه سواری در نزدیک ترین پارک یا فضای سبز استفاده کنید.

 از حضور پدر حتی برای نیم ساعت در بازی بچه ها استفاده کنید، مثل بازی منچ یا شطرنج.

 زمان درس خواندن، خوابیدن، بیدار شدن از خواب، نظافت شخصی و تفریح باید برای بچه ها تعریف و به آنها آموخته شود.

 بی برنامگی در تربیت بچه ها بزرگترین آفت است که گریبان گیر همه خانواده ها می شود و نه تنها امروز بلکه آینده آنها را با خطر بی مسئولیتی و بی برنامگی مواجه می کند.

مخصوصاً برای شما که فکر می کنید بچه هایتان انرژی مضاعف دارند نداشتن برنامه ای دقیق و حساب شده به اتلاف انرژی مفید آنها منجر می شود.

از بازی های بدون تحرک کمتر برایشان استفاده نکنید و زمینه را برای تحرک بیشتر فراهم کنید.

از تکنیک های اصلاح رفتار می توانید برای ایجاد تغییرات رفتاری بیشتر کمک بگیرید . مثلا به آنها اخطار دهید که اگر به صداهای بی موردشان ادامه دهند و یا با هم سر و کله بزنند هر دوی آنها را از کارتونی که قرار است ببینند و یا خوراکی که قرار است بخورند و خیلی هم به آن علاقه دارند محروم می کنید . البته ، اولا اخطاری دهید که عملی باشد و دوما حتما آنرا در موقع لزوم عملی کنید. و در عوض در مواقع رفتار مسالمت آمیز آنها را مورد توجه قرار دهید.

حرف هایم که تمام شد احساس کردم آرام تر شده و در روش های پیشنهادی عمیق شده است.

آرام و زیر لب زمزمه کرد تا حالا هیچ وقت فرصت فکر کردن این موارد را نداشتم. بچه ها هم حق دارند از زندگی لذت ببرند.

یک مرتبه به خودش آمد و سریع چادرش را روی سرش مرتب کرد و گفت تا شب نشده برم، بچه ها تنها هستند.

خنده ای کردم و گفتم: پس قهر چه می شود؟ صورتم را بوسید و گفت ما آدم بزرگا گاهی مثل بچه ها می شویم و قهر می کنیم. ای کاش مثل بچه ها زود هم آشتی کنیم.

وقتی رفت مطمئن بودم که با کمک همسر و بچه ها می تواند  مشکلاتش را حل کند.

ماهنامه آشنا همراه با اضافات

تنظیم برای تبیان: کهتری

مقالات مرتبط 

آینده ای که در انتظار اوست

اگر فرزندی موفق می خواهید...

بد اخلاقم اما محبت می خوام

میشه منو جدی بگیرید؟

می دونی چیا بهم نگی؟

آموزش انضباط در خانواده

راهکارهای تربیت ماندگار

منبع : tebyan.net