گاهی اوقات ما به روی جملاتی که باید به کودکانمان بگوییم تمرکز می کنیم، اما این بار روی جملاتی تمرکز کرده ایم که هیچ گاه نباید به کودکان مان بگوییم:

1- تو نمی توانی ... هیچ کودکی نمی خواهد که به او گفته شود تو نمی توانی آن کار را انجام دهی.

برای مثال: اگر کودک شما می خواهد با پدرش به استخر برود، اما شنا کردن بلد نیست، از به کار بردن این جملات مانند: «به تو اجازه می دهم بروی، اما تو که شنا بلد نیستی» خودداری کنید. شما به جای این جمله مخرب می توانید یک جمله سازنده به کار ببرید مانند: «من خیلی دوست دارم که تو به شنا بری، اما تا وقتی شنا رو یاد نگرفتی، خیلی نگران امنیتت هستم.» این جمله به کودک این مسئله را می گوید  در حالی که او در حال حاضر شنا کردن بلد نیست،  هیچ شکی ندارید که او در آینده قادر به این کار خواهد بود و از این طریق شما عزت نفس را در او پرورش می دهید. هیچ گاه «تو نمی توانی» را برای کودک به کار نبرید. اجازه دهید زمینه برای یادگیری و انگیزه یادگیری باقی بماند.

هر شخصی حتی کودک شما ویژگی های منحصر بفردی دارد که قابل ستایش است . لذا در خصوص ویژگی خاصی نباید او را در قیاس با دیگران قرار داد. چرا که به این صورت خصایص دیگر او را زیر سئوال می برید.

2- چون که من می گم... چند نفر از ما این جمله را به عنوان جواب بیشتر خواسته های مان از پدر و مادران مان شنیده ایم؟ و بدتر از آن، چند نفر از ما این جمله نابود کننده را به کودکان مان گفته ایم؟ اغلب وقتی این جمله را برای کودک مان استفاده می کنیم که دلیل منطقی برای مخالفت مان پیدا نکرده ایم یا اینکه حوصله توضیح دادن برای آنها نداریم، در نتیجه در جواب چرای آنها به راحتی می گوییم: «چون که من می گم!» برای مثال: کودک شما قبل از خواب از شما شکلات می خواهد شما به او می گویید که او نباید قبل از خواب شکلات بخورد او بلافاصله می پرسد چرا؟ به جای این که به او بگویید: چون که من می گم... چندین دقیقه را برای جواب به چرای او صرف کنید، مثلا به او بگویید: خوردن شکلات قبل از خواب برای سلامتی تو ضرر دارد، شکلات به خاطر ماده ای به نام کافئین، باعث می شود که شب ها خوابت نبرد و به خاطر همین است که قبل از خواب اجازه نمی دهم تو شکلات بخوری. در این صورت کودک شما یک جواب منطقی برای چرای خودش پیدا کرده و از آن به بعد همیشه قبل از خواستن شکلات به حرف های شما فکر خواهد کرد. هر شخصی حتی کودک شما ویژگی های منحصر بفردی دارد که قابل ستایش است . لذا در خصوص ویژگی خاصی نباید او را در قیاس با دیگران قرار داد. چرا که به این صورت خصایص دیگر او را زیر سئوال می برید.

3- چرا هیچ وقت نمی توانی شبیه او باشی؟ مگه چی از او کمتر داری؟

شما با این جمله عزت نفس را در کودک تان سرکوب می کنید. اگر کودک تان نمره پایینی در مدرسه گرفت، در حالی که برادر، خواهر یا دوستش نمره بالاتری از او می گیرد، هیچ گاه به او نگویید: چرا تو نمی توانی مثل او باشی؟ یا مگر تو چی از او کمتر داری؟ مقایسه کودک با دیگران باعث می شود که کودک احساس بی ارزشی کند، احساس ناامیدی همه وجودش را می گیرد و عزت نفسش به شدت پایین می آید. حتی برای یک بار به این فکر کنید که چه احساسی به شما دست خواهد داد. اگر کودک تان به شما بگوید: چرا نمی توانی شبیه مامان دوستم باشی؟ قطعاً آخرین باری خواهد بود که این جمله را به زبان می آورید.

شما با گفتن جمله "اگر این کار را بکنی... " اقتدار خودتان را نابود و بر عکس همسرتان را به بت اقتدار تبدیل می کنید و از آن به بعد کودک شما سعی می کند مواقعی که

منبع : tebyan.net