صحبت با کودکان یکى از مهمترین کارهایى است که والدین درارتباط با فرزندانشان انجام مى دهند. صحبت با کودکان براى رشد آنها اهمیت حیاتى داشته و انجام هر چه زودتر آن نتایج بهترى به دنبال خواهد داشت.  زودترین زمانى که مادران مى توانند با فرزندان خود صحبت کنند از ماه ششم حاملگى است، یعنى صحبت با کودک از دوران داخل رحمى آغاز مى شود. در این رابطه دکتر ابراهیم پور روانپزشک مى گوید: «جنین شش ماهه انسان قادر به تشخیص صداى انسان است. درواقع بلندترین و به یادماندنى ترین صدا براى جنین صداى مادر است. مطالعات نشان مى دهد جنین قادر به تشخیص صداى مادر بوده و صداى مادر را به هر صداى دیگرى ترجیح مى دهد.»  بنابر اظهارات وى توانایى تشخیص صدا توسط نوزاد پس از تولد نیز ادامه پیدا کرده و قویتر مى شود به طورى که مى توان چنین عنوان کرد که ارتباط کلامى با جنین از زندگى داخل رحمى شروع شده و به درازاى عمر ادامه پیدا مى کند.

جنین شش ماهه انسان قادر به تشخیص صداى انسان است

 گفت وگو کردن با جنین، قصه گفتن، سلام کردن، شرح و بیان اتفاقات روزمره زندگى، گوش دادن به موسیقى و حتى دست نوازش کشیدن بر شکم مادر باردار تأثیرات بسزایى در شکل گیرى شخصیت سالم فرد دارد. دکتر محسن زمانى، پزشک و کارشناس ارشد مشاوره خانواده در این خصوص مى گوید: این قبیل مسائل مى تواند منجر به نوعى آرامش در جنین شود، که جنین این آرامش را به دو طریق مى تواند از مادر دریافت کند نخست به طور مستقیم از طریق جفت و دوم پس از بیست و هشت هفتگى حاملگى با تکامل سیستم عصبى. دکتر زمانى مى گوید: در موارد استرس افزایش میزان هورمون هایى چون استیل کولین، اپى نفرین، کورتیزول در بدن مادر از طریق جفت به جنین منتقل شده و بالعکس در موارد آرامش، شادى و سرخوشى با ترشح موادى چون اندورفین ها روبرو هستیم که منجر مى شوند جنین نیز چنین حالت هایى از خود بروز دهد. علاوه بر مقوله ارتباط خونى با ارتباطى دیگر نیز روبرو هستیم که از حدود 28 هفتگى دوران باردارى شروع مى شود. ارتباطى که با تکامل سیستم عصبى جنینى آغاز مى شود. درواقع در این دوران جنین قادر به درک محرک هاى محیطى مى شود هر چند قدرت تشخیص کلمه را ندارد اما لحن کلمات و جملات را مى تواند خوب درک کند.(به عنوان مثال حالت هاى پرخاشگرى، مهربانى و ...) مادرى که مداوماً داستان و قصه براى جنین تعریف کرده و یا مطالعه مى کند آن پژواک ها و آواها در بچه قابل انتقال بوده و حتى در ناخودآگاه فرد جذب مى شود .

هر قدر جنین هر قدر در آرامش بیشتر و استرس کمتر قرارگیرد مى تواند بعدها پس از تولد و بزرگسالى شخصیت سالم ترى پیداکند.

موسیقى: در رابطه با ارتباط مادر با جنین یکى از هیجان انگیزترین کشفیات مادران باردار، شروع ارتباط نوزادانشان با موسیقى قبل از تولد آنهاست. به طورى که امروزه محققین به خوبى مى دانند جنین هاى چهارماهه نسبت به موسیقى واکنش نشان مى دهند و با آن در داخل رحم آرام مى شوند. بنابر اظهارات دکتر ابراهیم پور «نوزاد دوماهه قادر به درک اوج، بلندى و همچنین محتوى ملودیک صداها است.این روانپزشک در ادامه افزود: «درحال حاضر توافق قوى وجوددارد که موسیقى به رشد و تکامل مغز و توسعه زبان کمک مى کند، یادگیرى مهارتهاى خواندن را تسهیل مى کند، مهارتهاى رفتارى و شناختى را افزایش مى دهد و اعتمادبه نفس را تقویت مى کند.»  دکتر ابراهیم پور ضمن تأکید بر اهمیت قرارگرفتن کودکان درمعرض موسیقى هاى کلاسیک گفت: «به مادران توصیه مى شود در دوران باردارى بویژه از ماه چهارم به موسیقى گوش دهند و موسیقى هایى را انتخاب کنند که موجب آرامش و راحتى درخود آنها شود. این عمل موجب کاهش استرس مادر و جنین مى شود.»

نقش پدر:

 «دراکثر جوامع مادر تأثیر بیشترى بر شکل گیرى شخصیت بچه دارد تا بدانجا که درواقع صداى قلب مادر مداوماً درگوش جنین طنین انداز است، ارتعاش صحبت ها و حرفهاى مادر ازطریق قفسه سینه به جنین منتقل شده و همچنین وجود ارتباط هاى بیوشیمیایى بین مادر و جنین نشان دهنده این مفهوم هستند که جنین ارتباط قوى تر با مادر نسبت به پدر دارد. حتى بسیارى از روانشناسان معتقد هستند پدر نقش پررنگ و مستقیمی در دوران جنینی ندارد.»

قرارگرفتن کودکان درمعرض موسیقى هاى کلاسیک در دوران جنینى، بعد از تولد، در دوران رشد و حتى دوران دبیرستان موجب مى شود که کودکان باهوش تر و زیرک تر باشند.

ارتباط کلامى مادر با جنین و وابستگى آن به هوش:

در پاسخ به این سؤال که مطالعه مادر در دوران باردارى و یا صحبت هاى علمى در این دوران و حتى ذکر آیه هاى قرآنى و... آیا منجر به افزایش هوش در کودک مى شود یا نه، مشاور خانواده معتقد است مسأله هوش بیشتر جنبه ژنتیکى و گاهى محیطى دارد، مطالعه قرآن و صحبت هاى علمى، گوش دادن به موسیقى هاى خاص و... به مدت طولانى در باردارى، در ناخودآگاه جنین نقش بسته و بعدها در بزرگسالى فرد، تمایل بیشترى به این موارد پیداکند.

ایران

مقالات مرتبط

نوزادان را طاقباز بخوابانید

تازه مادران آیا می دانید؟

نگاهی به افسردگی دوران بارداری و پس از زایمان

دانستنی های مفید در بارداری

نکاتی برای بارداری سالم

رابطه فعالیت مادر باردار و هوش نوزاد

منبع : tebyan.net