او که تازه خواندن یاد گرفته بود، هنگام خواندن کتاب داستان خود، سر این جمله گیر کرد: «آن را به من بده، داداش روباه.» او همه کلمات را می توانست بخواند اما معنی این جمله را نمی فهمید. او هنوز علایم نقطه گذاری را خوب نمی فهمید و کلمات را تک تک و با لحن یکسان می خواند و به همین دلیل نمی توانست معنی این جمله خاص را بفهمد. این کودک بعدها از پدرش خواست که داستان را با صدای بلند بخواند. پدرش قصه را با لحن مناسب خواند تا به جمله اسرار آمیز رسید و سپس قصه را تمام کرد. او تک تک کلمات را فهمید.

درک مطلب بچه ها هنگام خواندن، به طور طبیعی از توانایی آنها هنگام برقراری ارتباط کلامی کمتر است. بچه ها هنگامی که مدرسه را شروع می کنند صدها کلمه می فهمند اما فقط چند کلمه را می توانند بخوانند یا بخش کنند. این اختلاف، زمانی از بین می رود که بچه ها در خواندن مهارت به دست بیاورند و کلماتی را که قبلا به صورت شفاهی استفاده می کردند، به طور مرتب به صورت نوشتاری ببینند. علاوه بر آن سطح دانایی بچه ها در خواندن، از سطح علایق آنها نیز پایین تر است. بچه های کلاس اول قادر به درک مطالب بسیار پیچیده تری از «بابا آب داد» هستند. اما چون هنگام خواندن، مهارت کافی برای درک مطلب نوشتاری پیچیده ندارند، دچار محدودیت می شوند.

اگر به طرح داستان یا مشکلات شخصیت های آن علاقه مند شده اید، به زبان بیاورید تا فرزندان تان بدانند.

یکی از مهم ترین کارهایی که می توانید برای بچه ها انجام بدهید این است که با صدای بلند برایشان کتاب بخوانید. این کار را می توانید کمی بعد ازتولد آنها شروع کنید و تا پیش دبستانی و سال ها بعد نیز ادامه بدهید. هنگامی که با صدای بلند برای بچه ها کتاب می خوانید، فرصت خوبی پیدا می کنید که نوشته ها را با هم تجربه کنید. با این کار فرزندان تان به زبان توجه می کنند و مهارت های ضروری درک مطلب آنها که در مدرسه و در سال های بعد به آن نیاز دارند، پرورش می یابد. برای موفقیت تحصیلی بچه ها، درک مطلب، پرورش دایره لغات و قدرت تشخیص لغات آنها با میزانی که والدین با صدای بلند برای شان کتاب می خوانند، رابطه مستقیم دارد. مهم تر از آن این که وقتی با صدای بلند کتاب می خوانید، به بچه ها می فهمانید که برای کتاب ارزش و اهمیت قایلید و کتاب خواندن بخش مهمی از تعاملات خانوادگی شما را تشکیل می دهد.

چگونه با صدای بلند بخوانید

با علاقه بخوانید و با متن درگیر شوید. اگر به طرح داستان یا مشکلات شخصیت های آن علاقه مند شده اید، به زبان بیاورید تا فرزندان تان بدانند. اگر اتفاقات هیجان انگیز است با لحنی هیجان زده بخوانید، اگر ترسناک است با لحنی بخوانید که نشانه ترس است.

از سوال های جدی و هوشمندانه استفاده کنید. قبل از اینکه ورق بزنید، از بچه ها بپرسید که به نظرشان چه اتفاقی خواهد افتاد. از آنها بخواهید نام شخصت هایی را که در تصاویر دیده می شوند، بگویند.

وقتی با صدای بلند کتاب می خوانید فرزندان تان به زبان توجه می کنند و مهارت های ضروری درک مطلب آنها که در مدرسه و در سال های بعد به آن نیاز دارند، پرورش می یابد.

تماس چشمی برقرار کنید. شما بازیگر هستید و فرزندتان تماشاچی، سرتان را بالا بیاورید و به حالت چهره فرزندتان توجه کنید. همراه او بخندید و برای اظهار نظر درباره روند داستان مکث کنید. اگر درباره مهارت صدای تان هنگام خواندن، درباره توانایی تان برای انتخاب کتاب یا میزان وقتی که می توانید برای این کار بگذارید نگرانی دارد، آن را بر طرف کنید. خواندن با صدای بلند مهم تر از این است که بتوانید از آن چشم پوشی کنید و هیچ وقت برای شروع این کار دیر نیست.

منبع : tebyan.net