چند وقت پیش بحث قرار دادن دوربین در بعضی مکان های و اعتراض افراد به این موضوع ذهن مرا مشغول کرد. پیش خود فکر می کردم اگر روزی قرار شود داخل خانه هایمان دوربین بگذارند و به تمام اعمالمان نظارت کنند ، چگونه رفتار می کنیم .

خانم و آقایی که به تازگی سقف مشترکی را برای زندگی انتخاب کردید! بدانید اگر امروز به راحتی راجع به هر موضوعی صحبت می کنید ، آنطور که دوست دارید رفتار می کنید و گاهی افراد مختلف فامیل را به زیر ذره بین نقد می برید و گاهی

سیاستمدارن را به دادگاه می کشید و هر از گاهی راجع به مبانی و اعتقاداتتان بحث می کنید ،آن طور که مایلید لباس می پوشید و ...

با ورود فرزند به زندگی دیگر حریم خصوصی مثل گذشته وجود ندارد.فرزند ما در تمام مراحل در کنارمان و شاهد اعمالمان است.

 

روزی که تبدیل به پدر و مادر شوید ، اگر بخواهید متعهدانه عمل کنید باید بدانید چشم های معصوم و زیبای فرزندتان همچون دوربینی قوی تمام اعمال و رفتارتان را ضبط می کند و هیچ رفتار و گفتار و حرکتی از تیر رس نگاه تیز بین او مخفی نیست.

شما با اعمالتان به او می گوئید دنیا چه جور جایی است. به او می آموزید چه رفتارهایی را در چه موقعیت هایی انجام دهد . به او عشق ورزیدن یا نفرت داشتن را یاد می دهید.

همه ی شما قصه ی پسری که پدر پیرش را در جعبه ای گذاشت تا از خانه خارج کند و سر راه بگذارد و فرزند خردسالش از او خواست جعبه را بر گرداند تا وقتی خودش پیر شد ، با او نیز چنین کند ، را شنیده اید.

ما حرف به حرف و کلمه به کلمه به او می آموزیم چگونه صحبت کند ولی این ظاهر قضیه است چراکه در باطن اینکه چگونه صحبت کند ، راست بگوید یا دروغ ، احترام بگذارد یا با گستاخی حرف بزند و خیلی چیز های دیگر را از رفتارهایمان به او می آموزیم.

اگر صدها قصه مثل چو پان درو غ گو را برایش بگوئیم اما در عمل شاهد دروغ گویی مان باشد ، دروغ گفتن را آموخته نه صداقت را. 

بیائیم قبل از تصمیم به آوردن نسلی از خودمان ، تمرین کنیم تا مقابل دوربین دائمی در خانه هایمان درست رفتار کنیم و

صفات خوب اخلاقی را تمرین کنیم و از رفتارهای ناشایست دوری کنیم و این یکی از آموزه های دینمان هم هست. اینکه

تربیت فرزند قبل از به دنیا آمد او شروع می شود .

با خود سازی بیشتر به این امانت های الهی ایمان، عشق، صداقت، مهربانی، پذیرش، اعتماد به نفس، اقتدار، انعطاف و هر آنچه خوبی ست را بیاموزیم چون آنها و فرزندانشان ادامه ی وجو د ما هستند وقتی دیگر در این دنیا اثری از ما باقی نیست.

نویسنده : ندا داوودی

 

مقالات مرتبط :

پدر و مادر های جوان بخوانند!

چه کنیم تا فرزندانی صالح داشته باشیم؟

از خانه خود به جهان هدیه دهید

منبع : tebyan.net