آنچه دختران از پدرشان می‌خواهند

عشق پدر

 پدر، قهرمان روزهای کودکی فرزندش است و اغلب، دیواری‌ست که دختر می‌تواند در دوران نوجوانی به او تکیه کند.

 به‌طور معمول، پدر به دخترش کمک می‌کند تا به استقبال خطر برود و دنیا را سیاحت کند. پدری که فرصت داشته باشد با دخترش راه برود؛ او را راهنمایی کند؛ دست نوازش بر سرش بکشد؛ به صحبت‌هایش گوش بدهد و به او احساس ‌آرامش دهد، هدیه‌ی گران‌بهای زندگی را به او می‌دهد.

اگر پدری از هیچ تلاشی برای دخترش، فروگذاری نکند و به او مهارت‌های زندگی را بیاموزد، به رشد نفس و ضمیر او کمک می‌کند.

پدر به دخترش کمک می‌کند تا به استقبال خطر برود و دنیا را سیاحت کند.

هدیه‌ی استقلال

بررسی‌ها نشان می‌دهد، دخترانی که پدرانشان به آنان کمک می‌کنند تا به استقلال برسند، در محیط کار، بهتر ظاهر می‌شوند و اعتماد به نفس‌شان افزایش می‌یابد.

علاوه بر اعتماد به‌نفس اجتماعی، دخترانی که مستقل بار می‌آیند و مسئوولیت‌های شخصی بیش‌تری را پذیرا می‌گردند، بهتر می‌توانند در حق فرزندان خود، مادری کنند.

با رعایت نکته‌های زیر، یک پدر می‌تواند نقش اساسی در زندگی دختر خود بازی کند:

1 - به عنوان یک پدر تا حد امکان در فعالیت‌های دختر خود در مدرسه درگیر شوید. اگر این کار برای شما ممکن نیست، مطمئن نباشید که همسرتان در این خصوص، تمام رسیدگی‌های لازم را بتواند انجام ‌دهد.

امام محمد باقر(ع) : یحفظ الاطفال بصلاح آبائهم : فرزندان ، به واسطه صالح بودن پدرانشان ( از انحراف ) محفوظ می مانند* .

2 - هر هفته‌، زمانی را برای دیدار با دوستان دخترتان بگذارید. وقتی پدری، دوستان دخترش را از نزدیک بشناسد، به دخترش امکان می‌دهد تا بهتر بتواند درباره‌ی مسائلی که با دوستانش دارد، با او صحبت کند.

3-  دخترتان را تشویق کنید تا درباره‌ی رابطه‌هایی که با دوستانش دارد، با شما حرف بزند.

4- دخترتان را به فعالیت‌های معنوی و روحانی تشویق کنید. در بسیاری از مجلس‌های معنوی، دختر شما می‌تواند دوستان سالمتری برای خود، پیدا کند.

همه‌ی دختران ما می‌توانند در نقش مقدس مادر، ظاهر شوند. به‌طور ختم، اگر نتوانید نقش مقدس خود را به دخترتان آموزش دهید، ممکن است به رشد معنوی او، کمک چندانی نکرده باشید .

 دختران ما لازم دارند که در سایه‌ی معنویت، رشد کنند و به زنان بالغ و کاملی تبدیل شوند. این حق دختران ماست و آنان شایسته‌ی آن هستند که به این موفقیت دست یابند.

هر هفته‌، زمانی را برای دیدار با دوستان دخترتان بگذارید. وقتی پدری، دوستان دخترش را از نزدیک بشناسد، به دخترش امکان می‌دهد تا بهتر بتواند درباره‌ی مسائلی که با دوستانش دارد، با او صحبت کند.

منبع : tebyan.net