اسباب بازیهای کهنه کودک را چه کار کنیم

روزی مادربزرگی به دیدن نوه اش آمد . برای او یک عروسک خریده بود . مادر بزرگ به نوه اش گفت : « حالا می‌توانی عروسک قدیمی‌واز قیافه افتاده و کهنه را توی سطل اشغال بیاندازی ! » کودک از شنیدن این حرف خیلی ناراحت شد و عروسک دوشت داشتنی اش را محکم به بغل خودش چسباند . چون خاطرات زیادی از آن داشت و او را خیلی دوست می‌داشت . حتی حالاهم که کهنه شده و سوراخی در پایش ایجاد شده بود . باز هم آن را دوست داشت . مادر که میزان علاقه مندی کودک را دید . قول داد که برای عروسک قدیمی‌اش لباسی جدید بدوزد و روی سوراخ پایش هم یک وصله بزند . کودک خوشحال شد و گفت هر دو عروسک باهم دوست می‌شوند .

وقتی اسباب بازیهای کودک شکسته و یاکهنه می‌شوند . ما حق نداریم آنها را بدون اجازه کودک دور بریزیم و یا آنکه به کسی بدهیم . حتی حق نداریم آنها را به برادر و یا خواهر کوچکش بدهیم . باید به عقیده ، حق تصمیم گیری و حس مالکیت او احترام بگذاریم و به او فرصت و امکان بدهیم تا ارزش مالکیت را به درستی و عملا درک کند .

 

کودک ممکن است از اسباب بازی اش هرگز استفاده نکند ولی به خاطر آنکه آن را  یکی ازدوستان ، پدر ، عمو و .... به او هدیه داده است خیلی آن را دوست داشته باشد .

اگر می‌خواهید بفهمید که کدام یک از اسباب بازیهایش را بیشتر دوست دارد ، هنگام مرتب کردن اسباب بازیها باکودک همکاری کنید . آن وقت متوجه ارزشی که او برای اسباب بازیهای مختلف خود قائل است خواهید شد و وقتی کودک ناراحت و بیمار است همین اسباب بازی می‌تواند مانند یک دوست قدیمی‌او را خوشحال کند . کودک با او گفتگو می‌کند و همانند سنگ صبورش با او سخن می‌گوید و احساسات خودش را آشکار می‌کند.

رهنمودهایی برای والدین :

بعضی والدین فکر می‌کنند اسباب بازی های کهنه ی کودک ارزشی ندارد و آنها را دور می‌ریزند در صورتی که ممکن است همان اسباب بازی کهنه از اسباب بازیهای نو برای کودک ارزش بیشتری داشته باشد . به کودک کمک کنید تا اسباب بازیهای شکسته و فرسوده را تعمیر کند .در صورتی که خودش قادر به این کار نیست او را یاری دهید . هرگز اسباب بازی های قدیمی را در سطل آشغال نیندازید.

اسباب بازیهای شکسته و فرسوده ، بهترین فرصت را برای کودک فراهم می‌کند تا از اسرار درونی آنها سردر آورده و به حس کنجکاوی اش پاسخ مناسبی بدهید ، لذا توصیه می‌شود که آنها را دراختیارش قرار دهید تا به هر صورتی که می‌خواهد با آنها مشغول شود .

منبع : tebyan.net