لینک مقاله اول (کودکی با خود پنداره ی قوی)

در مقاله ی پیش به مرحله ی اول یعنی " نوزادی اولیه: نظم دهی به ذهن" از شش مرحله ی رشد و تحول عاطفی در رسیدن به خودپنداری ‌قوی  اشاره کردیم . در این مقاله قصد داریم دو مرحله ی دیگر را مورد بررسی قرار دهیم :

مرحله دوم : نوزادی - پایه‌گذاری ارتباطات

به محض آنکه شما توجه توام با نشاط و شور و شعف را نثار فرزند خود نمایید ، او نیز چنین احساسات و هیجاناتی را متقابلا به شما باز می‌گرداند. از همین ابراز احساسات است که خنده‌های پرطراوت، غان و غون‌ها و سرو صداهای حاکی از سرحال بودن کودک سرچشمه می‌گیرند.

شاید تعجب کنید اگر بدانید همین ابراز احساسات که شما را غرق شادی و هیجان می‌کنند، آغازگر احساسات انسانی است که در کودک جوانه می‌زند و آنچنان رشد و تحول می‌یابد که بعدها به قابلیت احساس همدلی و عشق تبدیل خواهد شد.

 در خلال همین زمان‌ها که ترجیحات کودک نسبت به افراد آشنا و مراقبانش آغاز می‌شود، برداشت‌های وی از «خودش» شکل می‌گیرد و کودک با تمرکز بر ارتباطات انسان‌ها، نحوه ی برخورد دیگران با خودش و... برداشت‌هایش از «خود» را شکل می‌دهد.

نوزاد در این مرحله، بین افراد تشخیص و تمایز می‌گذارد. مثلا زمانی که مادرش به او توجه می‌کند خوشحال و سرحال است و

منبع : tebyan.net