چنانچه کودک نوپایی دارید که گوشه خیابان نشسته و تکان نمی‌خورد. باید به او بگویید: «یا با من بیا یا دستت را می‌گیرم و با خود می‌برم.»

و اگر ضرورت ایجاد کرد، بلندش کنید و با خود ببرید: اگر فرزند‌تان دوست دارد وقت تلف کند بکوشید به وی توجه بیشتری داشته باشید. به‌طور مثال بگویید: تا 10 دقیقه فرصت‌ داری تا با دوستت بازی کنی و بعد بیایی». این کلام موثرتر از آن است که کودک را بترسانید و به او بگویید می‌گذارید و می‌روید. این نکته مهم را فراموش نکنید.

همیشه کاری کنیم که کودکمان بداند دوستش داریم.

                                                                                                                             بخش کودک و نوجوان

                                                                                                                        نام کودک: ابوالفضل خاقانی

منبع : tebyan.net