قسمت اول(کاراصلی کودک:بازی)

مشخصه‌های بازی و استفاده‌های تربیتی از بازی

مشخصه‌‌های بازی:

بازی‌های کودکان دارای مشخصه‌هایی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1- بازی امری فطری و غریزی است.

2- بازی با وظیفه مغایر است یعنی هر چیزی که وظیفه باشد، بازی نیست.

3- بازی حالتی غیر جدی و دلخواه دارد.

4- انتخاب بازی همراه با طیب خاطر است؛ یعنی فرد، همبازی خود را خودش انتخاب می‌کند.

5- بازی دارای تخیل است.

6- بازی همراه با نوعی فعالیت است که این فعالیت ممکن است جسمی، ذهنی و یا توام باشد.

7- بازی هدف ندارد (البته از نظر بازی کننده، نه از نظر مربی و راهنما)

8- بازی جنبه سرگرمی و لذت‌جویی دارد.

9- بازی به نیازها، استعداد و توانایی‌های بازی‌کننده بستگی دارد.

استفاده‌های تربیتی از بازی

 

1- بازی ایجاد کننده فعالیت در کودک است.

2- بازی بهترین وسیله برای شناخت کودک است.

3- بازی تمرین رفتارهای جدی است. مثلا عروسک بازی دختران تمرینی برای رفتارهای مادرانه است.

4- بازی عامل آشنایی کودک با واقعیات است زمانی که کودک در بازی شکست می‌خورد متوجه می‌شود که پیشبرد کارها ساده نیست. یعنی از طریق بازی، کودک باید چگونگی شکست خوردن را بیاموزد.

5- با بازی می‌توان به علایق، آرزوها و گرایش‌های کودک پی برد. گاهی از طریق بازی، کودکان آرزوهای خود را تخلیه می‌کنند. در این حالت، بعضی از روان‌شناسان، بازی را به رویای بیدار تعبیر می‌کنند؛ همانطور که انسان هنگام خواب دیدن، ذهنیت را با عینیت تطبیق می‌دهد.

6- بازی باعث ایجاد تعادل در زندگی است.

منبع : tebyan.net