ده قانون رفتاری برای مقابله با ترس

1-  کودک خود را با تهدیدهای ترسناک یا تنبیه و مجازات نترسانید و مانع اقدام او نشوید.

3- از همان کودکی، فرزند خود رامطمئن سازید که در امنیت کامل بوده و از او محافظت می‌کنید.

4- همه ی مشکلات را از پیش پای کودک برندارید. بهتر است در پیروزی بر مشکلات به او کمک کنید.

5- در انجام مستقل وظایف دشوار نیز به توانایی‌های کودک خود اعتماد کنید.

6- برای رشد و تکامل و شکوفایی شایستگی کودک به او فرصت و فضای لازم بدهید.

7- با به خرج دادن کوشش زیاد و داشتن صراحت، نقطه اتکایی برای فرزند خود باشید و به این وسیله خود را دوست و رفیقی محکم و پابرجا نشان دهید.

8- موضوعات و موقعیت‌های ترسناک را به گونه‌ای برای کودک خود توضیح دهید که قادر به درک آنها باشد.

9- در دل‌گرمی دادن و تشویق کودک خست به خرج ندهید. تایید و به رسمیت شناختن کودک توسط والدین، اعتماد به نفس او را تقویت می‌کند.

10- به کودک خود فرصت و امکان دهید تا درباره ی ترس‌های خود صحبت کند. سپس با زبان کودکانه به بحث و اظهارنظر در مورد نگرانی‌ها و ناراحتی‌های او بپردازید.

منبع : tebyan.net