استفاده از اسباب‌بازی کاملا یک نیاز فردی است و هر کودک  نیازها و علائق خاص خویش را می‌طلبد و بدیهی است که کلید موفقیت آن، کنکاش در علائق کودکان و نه محصور شدن در تمایلات و خواسته‌ی آنها می‌باشد. دلائل مختلفی کودکان را برای دستیابی به یک سرگرمی خاص هدایت می‌نماید. اگر کودکان یک اسباب‌بازی و یا سرگرمی را از طریق صفحه تلویزیون و یا در میان همسالان و هم بازی‌های خود دیده باشند، آن‌وقت است که موضوع بحث در خصوص آن اسباب‌بازی همه چیز را تحت‌الشعاع خود قرار می‌‌دهد.

سرگرمی‌هایی را که با مراحل رشد کودک سازگاری دارد را انتخاب نمایید.

بعید به نظر می‌رسد که والدین بتوانند سرگرمی و یا اسباب‌بازی را به فرض اینکه برای فرزندشان کارآئی داشته باشد، انتخاب بنمایند. در خصوص انتخاب هر سرگرمی، حتی در صورتی که کودکان با توجه به نیازهای شخصی به طرف آنها جلب و اصرار به تهیه آن دارند، والدین می‌بایست به توصیه‌های موارد استفاده و بهره‌مندی آنها که به لحاظ شرایط سن و رشد کودکان، توسط سازندگان آن سرگرمی‌ها مورد اشاره قرار گرفته است، توجه کافی بنمایند.

هنگامی که انتخاب اسباب‌بازی مناسب برای کودکان فرا می‌رسد، آن زمان شکل یافتن سرگرمی مناسب در بین قفسه‌هایی که مملو از اسباب‌بازی‌های الکترونیکی و یا از پیشرفته‌ترین تکنولوژی مکانیکی برخوردار بوده و به نوعی باعث جلب‌نظر کودکان می‌گردد ، آشکار می‌شود. این پدیده بدین خاطر است که ما در حال گذار از عصر اسباب‌بازی‌های ساده به عصر تکنولوژی برتر می‌باشیم و بدین لحاظ یافتن و انتخاب آنها را برای کودکان مشکل و مشکل‌تر می‌نماید.

به ویژه بر‌ای کودکانی که دارای نیازهای اختصاصی هستند، اسباب‌بازی‌هایی را جستجو نمایید که از قابلیت‌های تنظیم، تغییر و چند گانگی برخوردار باشند.

اسباب‌بازی‌هایی را انتخاب نمایید که تحرک و افزایش انگیزه ی کودکان را در بازی با آن وسایل ، مدام ارتقاء بخشد.

با توجه به شیوع چاقی در دوران کودکی در خانواده‌های معاصر و سبک زندگی ماشینی آنها که باعث عدم تحرک کودکان می‌گردد ، والدین می‌بایست اسباب‌بازی و سرگرمی را جستجو نمایند که کودکان را در مصاف با سرگرمی‌های انفعالی، که آنها را تحت تاثیر ساختار خود قرار داده است به فعالیت فیزیکی و خلاقیت هر چه بیشتر رهنمون سازد.

مجموعه وسایل خیاطی، جعبه‌های شنی (نوعی سرگرمی) و سایر تجهیزات اسباب بازی زمینی فرصتی را در اختیار کودکان قرار می‌دهد تا در طول مدت بازی با یکدیگر همفکری، همکاری و مشارکت نمایند.

منبع : tebyan.net