برخی از رفتارهایی که والدین باید در مورد فرزندان خود به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند:


1- به کودک خود برچسب نزنند.

2- او را با کودکان دیگر مقایسه نکنند.

3- بیش از حد توان او از او انتظار نداشته باشند.

4- طبیعت کودک خود را (درون‌گرا و برون‌گرا) ، نفی نکنند.

5- از حمایت بیش ازحد کودک خود بپرهیزند.

6- به جای او تصمیم نگیرند و به جای او مشکلاتش را حل نکنند.

7- از احساس دل‌سوزی، ترحم و مداخله‌ی حمایت‌گرانه پرهیز کنند.

8- از محکوم کردن او در نزد دیگران به ویژه همسالان اجتناب کنند.

9- همه‌ی خواسته‌ها و توقعات فرزند خود را برآورده نکنند.

10- تا حد امکان او را تنبیه بدنی نکنند.

11- از کلمات توهین‌آمیز و سبک پرهیز کنند.

12- حس انتقام و کینه‌توزی را به او القا نکنند.

13- قوانین و مقررات مدرسه را در نزد کودک به تمسخر نگیرند.

14- مشکلات عاطفی کودک را در نزد او بیان نکنند.

15- از پاداش‌هایی که جنبه‌ی رشوه و باج‌خواهی دارد، پرهیز کنند.

16- از آموزش‌های زودرس و یا دیررس، به ویژه در مسائل جنسی، به کودکان پرهیز کنند.

17- از سرکوب نیازهای کودکان خودداری کنند.

18- با همه‌ی فرزندان خود با روش یکسان برخورد نکنند و انتظار یکسان نیز نداشته باشند.

19- در برابر کودک از نزاع و درگیری بین خود و همسرشان خودداری کنند.

20- از یاری کردن دائمی کودک در انجام تکالیف درسی او خودداری کنند.

21- از جهت دادن و برجسته کردن استعدادهای خاص او زودتر از موعد خودداری کنند.

22- سوالات و کنجکاوی‌های مربوط به مسائل جنسی او را سرکوب نکنند.

منبع : tebyan.net