معیاری برای رفتارهای فرزندان  باشید

اگر از فرزندتان انتظار رفتاری خوب و پسندیده دارید، ابتدا باید خود رفتاری مناسب داشته باشید. در واقع در صورتی که شما مقید به رفتارهایی که در قالب مقررات برای فرزندان تعیین می کنید نباشید، نباید انتظار پیروی از فرزندان خود داشته باشید. چرا که آنها همان را انجام می دهند که از والدین خود می بینند و اینجاست که به نتیجه می رسید:« با فرزندان خود صادق باشید» و یکی از این صداقت ها پیرامون چیزهایی است که باید بدانند. مثلاً وقتی علت ناراحتی تان را می پرسند حقیقت را بگویید، همچنین از گفتن دروغ  های مصلحت آمیز نیز خودداری کنید، زیرا با این عمل خود به آنها یاد می دهید دروغ گفتن خوب است، و اگر بعداً تلاش کنید این را از ذهن او پاک کنید، دیگر مؤثر نخواهد بود و در صورتی که حقیقت را نگویید، مطمئناً شنیدن آن باعث افسردگی  و ناراحتی آنها می شود.

با گوش دادن به حرف های فرزندان به آنها یاد می دهید که به حرف های شما گوش دهند. هنگامی که آنها در حال صحبت کردن هستند، از قطع کردن حرفهایشان یا تکمیل کردن جملاتشان خودداری کنید- چرا که با این کار باعث می شوید آنها کمتر با شما رابطه برقرار کنند. پس به حرف های آنها گوش دهید تا آنها نیز به حرف های شما گوش دهند.

فرد قابل اعتمادی باشید

در حفظ اسرار آنها کوشا باشید و اگر موضوعی را با شما در میان می گذارند و نمی خواهند دیگران آن را بدانند، به راز آنها احترام بگذارید و طوری عمل کنید که روی شما به عنوان والدینی امین و قابل اعتماد حساب کنند. از گفتن سر و راز آنها به دیگران اجتناب کنید هر چند موضوع کوچک و بی اهمیت باشد، به خاطر داشته باشید موضوعاتی که برای ما کوچک و بی اهمیت به نظر می رسند، برای آنها مهم و ارزشمند هستند.

البته شما باید از قوانینی که تعیین می کنید، خودتان نیز پیروی کنید و انتظار نداشته باشید فرزندتان کاری را انجام دهند که شما انجام نمی دهید. مثلاً وقتی به آنها می گویید در اتاق نشیمن غذا نخورند یا پایشان را روی میز نگذارند، در صورتی به حرف های شما گوش خواهند کرد که خودتان نیز به آنها عمل کنید. پس اگر خودتان قوانین را جدی نمی گیرید، نباید انتظار داشته باشید که بچه هایتان آنها را جدی بگیرند.

باید به قول هایی که می دهید عمل کنید!

بهترین روش برای تقویت احساس مسئولیت در فرزندان ، عمل به قول هایی است که به آنها می دهید - بدین طریق به آنها یاد می دهید، به قول هایی که به شما و دیگران می دهند عمل کنند. همچنین این باعث می شود تا فرزندان در برابر قوانینی که تعیین کرده اید، و آنها متعهد به انجام آن شده اند، بیشتر احساس مسئولیت  کنند.

شنونده خوبی باشید

با گوش دادن به حرف های فرزندان به آنها یاد می دهید که به حرف های شما گوش دهند . هنگامی که آنها در حال صحبت کردن هستند، از قطع کردن حرفهایشان یا تکمیل کردن جملاتشان خودداری کنید- چرا که با این کار باعث می شوید آنها کمتر با شما رابطه برقرار کنند. پس به حرف های آنها گوش دهید تا آنها نیز به حرف های شما گوش دهند. و در واقع با آنها رفتاری محترمانه داشته باشید و اگر می خواهید آنها به حرف های شما گوش دهند، باید با آنها محترمانه رفتار کنید.

زمانی که به آنها احترام بگذارید، آنها نیز از قوانین پیروی خواهند کرد و مسئولیت شما به عنوان والدین آسان تر خواهد شد. پس بهتر است به نظرات آنها توجه کنید.

بسیاری از ما نظرات و احساسات کودکان را بچگانه و بی اهمیت می دانیم در حالی که نظرات و احساسات آنها برای خودشان بسیار مهم است. به نقطه نظرات آنها توجه کنید حتی اگر با آنها موافق نیستید. بدین طریق آنها احساس می کنند که شما درکشان می کنید و کمتر در برابرتان حالت تدافعی می گیرند.

,تربیت کودک

بین رفتارهایشان تفاوت قائل شوید

هنگامی که فرزندان بدرفتاری می کنند بین آنها و رفتارهایشان تفاوت قائل شوید و به خاطر داشته باشید آنها انسان های خوبی هستند که دچار اشتباه شده اند.

تحقیقات نشان می دهند، کودکانی که باور دارند آدم های بدی هستند، تمایل بیشتری به تکرار کارهای بد دارند. بنابراین به خاطر داشته باشید که کمتر آنها را تنبیه کنید!

هنگامی که فرزندان مرتکب اشتباه می شوند، برای تأدیب آنان، یادآوری کنید که انتظار چگونه رفتاری را از آنها دارید. در بیشتر مواقع یک یا دو یادآوری کافیست و بیشتر آنها در برابر راهنمایی های منطقی تسلیم خواهند شد. البته بهتر است در برابر فراموشی آنها نسبت به قوانین خیلی عکس العمل نشان ندهید و باید تأکید شود که...

در حفظ اسرار آنها کوشا باشید و اگر موضوعی را با شما در میان می گذارند و نمی خواهند دیگران آن را بدانند، به راز آنها احترام بگذارید و طوری عمل کنید که روی شما به عنوان والدینی امین و قابل اعتماد حساب کنند. از گفتن سر و راز آنها به دیگران اجتناب کنید هر چند موضوع کوچک و بی اهمیت باشد، به خاطر داشته باشید موضوعاتی که برای ما کوچک و بی اهمیت به نظر می رسند، برای آنها مهم و ارزشمند هستند.

از تنبیه بدنی خودداری کنید

تحقیقات نشان می دهند کودکانی که تنبیه  بدنی می شوند نسبت به کودکان دیگر رفتاری پرخاشگرایانه تر دارند. پس آیا تنبیه کودک به خاطر رفتار بدی که مرتکب شده ، کاری منطقی است؟ این در حالی است که باید در تعیین قوانین سرسخت باشید.

تعیین قوانینی که فرزندان موظف به پیروی از آنان باشند، زندگی را هم برای شما و هم برای آنان آسانتر خواهد کرد، وقتی قوانین تعیین شده به درستی انجام شوند کمتر در خانواده اغتشاش و آشفتگی ایجاد می شود و کودکان رفتار خوبی را که شما انتظار دارید، خواهند داشت.

قوانین مشخصی را برای آنان در نظر بگیرند

لازم است فرزندان دقیقاً بدانند چه انتظاراتی از آنان دارید. سعی کنید قوانین را در حد امکان به صورت مختصر، واضح و کامل برایشان شرح دهید و انتظار نداشته باشید آنها ذهنتان را بخوانند و به یاد داشته باشید هر موقعیت جدیدی که فرزندان  در آن قرار می گیرند به قوانین جدیدی نیاز دارد، پس باید توجه داشته باشید که علت قوانین و منافع حاصل از عمل به آن را برای فرزندان توضیح دهید.

به عنوان مثال به آنها بگویید: برای جلوگیری از بروز تصادف باید هنگام عبور از خیابان به دو طرف نگاه کنند یا به آنها بگویید « تکالیفتان را انجام دهید. برای این که چیزهایی که باید بدانید را از این راه باید می گیرید و در آینده نیز برایتان مفید خواهد بود» و وقتی کودکان علت ایجاد قوانین را بدانند در آنها انگیزه بیشتری برای عمل به آنها ایجاد می شود. نکته آخر هم این که قوانین ثابتی را برای فرزندان در نظر بگیرید و به خاطر داشته باشید قوانینی با دلایل خوب و منطقی برای آنها تعیین کنید. این قوانین باید با توجه به منافع کودکان در نظر گرفته شوند نه والدین یا بزرگترها.

همچنین این قوانین باید طوری باشند که در فرزندان احساس امنیت، آرامش و خوب بودن را ایجاد کنند.

گاهی برای فرزندان، جوایزی را در نظر بگیرید

بهتر است برای کودکان در قبال رعایت قوانین جایزه ای تهیه کنید. البته ممکن است آنها بیشتر به علت دریافت جایزه به قوانین احترام بگذارند و آنها را رعایت کنند و کمتر به نتایج حاصله از عمل به آنها پی ببرند، اگر قوانینی که تعیین می کنید برای فرزندان جالب و منطقی باشند آنها منافع دیگری غیر از آنچه که شما در نظر دارید را نیز تجربه خواهند کرد.

منبع : tebyan.net