روند رشد و تکامل کودک ( قسمت ششم )

2تا 3 سالگی

در این سن قد کودک 96 سانتی متر ( تا 98 ) و وزنش به طور متوسط 14 کیلوگرم ( 13 تا 5/15) است.

کودک در این سن قادر است:

1- به تنهایی از پله ها بالا رفته و به تناوب پاها را عوض کند و با قراردادن دو پا روی یک پله از پله ها پائین بیاید؛ و می تواند از پله انتهایی با پاهای جفت پائین بپرد؛

2- می تواند در هنگام دویدن در صورت رسیدن به یک مانع ، آن را دور بزند؛

3- می تواند یک سه چرخه را با استفاده از رکاب زدن رانده و در گوشه های عریض اتاق با آن دور بزند؛

4- می تواند روی پنجه ی پاها بایستد و راه برود؛

5- می تواند چهار زانو بنشیند؛

6- می تواند یک توپ را با دست های کشیده پرتاب کند و یا توپ را در میان بازوانش بگیرد؛

7- می تواند با قدرت توپ را با پا پرت کند.

3 تا 4 سالگی

قد کودک در این سن 102 سانتی متر و وزنش حدود 16 کیلو گرم می شود. در این سن مهارت های گوناگونی کسب می شود، به عنوان مثال کودک دراین سن قادر است :

1- با قاشق و چنگال غذا بخورد؛

2- ممکن است در طول شب خشک باشد هرچند این مسئله بسیار متغیر است؛

3- دوست دارد به بزرگترها در کارهایی مانند رسیدگی به گلدانها و خرید کمک کند؛

4- تلاش می کند تا محیط اطراف خود را مرتب نگه دارد؛

5- مفهوم شریک شدن در اسباب بازی ها را درک می کند ؛

6- به خواهریا برادر کوچکترخود علاقه نشان می دهد؛

7- از نردبان و درخت بالا می رود ؛

8- می تواند روی پنجه پاها بایستد و راه برود یا بدود؛

9- می تواند برای چهار یا پنج دقیقه روی یک پا ایستاده و " لی لی " بازی کند؛

10- صحبت کردن کودک در این سن از لحاظ  دستوری صحیح بوده و کاملاً هوشیارانه است؛

11- سؤالاتی با کلمات سؤالی " چرا" "چه موقع"،"چگونه" ساخته و معنی لغات را درک می کند؛

12- از گوش کردن و یا تعریف کردن داستان های بلند لذت می برد؛

13- دستهایش را خودش شسته و خشک می کند. دندانها را مسواک می زند. لباسهایش را خودش می پوشد و بیرون می آورد؛

14- از نظر رفتار عمومی احساس استقلال کرده و به خود متکی است؛

15- با بچه های دیگر بازی می کند .

(این زمانِ شروع روابط اجتماعی و ایفای نقش است)؛

4 تا 5 سالگی

در 5 سالگی کودک 108 سانتی متر قد و 18 کیلوگرم وزن دارد.

1- در این سن کودک براحتی روی یک خط باریک راه رفته و روی پنجه ی پاها جست و خیز می کند؛

2- قادر است کمر را خم کرده و بدون خم کردن زانوها پنجه پاها را لمس کند؛

3- می تواند برخی حروف را کپی کند؛

4- می تواند شکل آدمک را به صورتی قابل تشخیص با رسم سر، تنه ، پاها ، دست ها و در شکل های مختلف بکشد؛

5- می تواند انگشتان یک دست را با دست دیگر بشمرد؛

6- می تواند نام دو یا چند رنگ اصلی را بگوید و 10 یا 12 رنگ را با یکدیگر جورکند؛

7- به سهولت صحبت کرده و نکات دستوری و تلفظی را رعایت می کند اما هنوز ممکن است در ادای برخی صداها مشکل داشته باشد؛

8- بسیارعلاقه مند است که برایش داستان بخوانید یا تعریف کنید تا بعداً جزئیات آن را با دوستانش بازی کند؛

9- نام کامل ، سن و گاه روز تولدش را می گوید، آدرس خانه را نیز می گوید؛

10- از چاقو و چنگال به خوبی استفاده می کند ؛

11- دستها و صورتش را تحت نظارت شما شسته و خشک می کند؛

12- دوستانش را انتخاب می کند . بیشتر اوقات در گروه دوستانش به سرمی برد و لزوم رعایت قوانین را در بازی ها درک می کند.

منبع : tebyan.net