یاد گرفتن عذرخواهی یکی از مهم ترین نکات در تربیت کودکان می باشد.

 برای کودک عذرخو اهی می تواند  واژه و مفهوم پیچیده ای باشد . اما از سنین خیلی پایین قادر به یادگیری احساس تاسف و عذرخواهی است . در ذیل چند توصیه کارشناسان آورده می شود : 

1 - از همان سنین خیلی پایین به توضیح قوانین رفتاری بپردازید . 

2 - هم چنین با او درباره کار غلطی که انجام می دهد صحبت کنید . 

3 - با مثال آموزش دهید
در صورت لزوم عذرخواهی کنید و به کودکتان نشان دهید که بزرگسالان   از این کار مبرا نیستند . یک عذرخواهی صمیمانه می بایست شامل کار غلطی که کودک در جهت آسیب به گروههای دیگر انجام می دهد باشد .
با دقت هر چه تمام راه جلوگیری از بروز اشتباه در آینده را تععین نموده  و آن را به یک درس تجربی تبدیل نمایید . 
گردآوری کودک آکاایران